Forsvarets omstilling – en etisk utfordring?

Just i sejren bor forliset. Preussens sværd blir Preusser-riset. Aldrig svulmer der en løftning af et regnestykkes drøftning. Intet dåds-digt blir at tolke fra den stund af, da en folke- rejsning, skønhedsfyldt og fri, blev et stabs-maskineri, spækket ud med kløgtens dolke, – fra den stund da herr von Moltke myrded kampens poesi. Verselinjene over […]

Drømmen om Scharnhorst – om meningers mot

Kunsten å gå på trynet Som omtalt i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av PACEM gikk Preussen i 1806 på et av de sureste militære nederlag i verdenshistorien. Da prøysserne spiste sin frokost 14. oktober 1806 tilhørte de gruppen av Europas fem viktigste stormakter. Da de gikk å la seg om kvelden, var det høyst […]

Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra Afghanistan? I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De […]

Pax et bonum

Hilsningsordene i overskriften er fransiskanerordenens  valgspråk.  Det er etter sigende tilskrevet ordenens stifter, St. Frans av Assisi, som skal ha brukt nettopp den hilsenen når han møtte mennesker:  Fred og alt godt. I 1219 dro St. Frans til Egypt for å stifte fred under det femte korstoget og for å ønske sultanen nettopp fred og alt […]

Christianity, Just War, and Military Ethics*

* Two small typos were corrected in the online version of this article (See the printed vesion page 5, footnote 1, line 4; and page 9, the penultimate line. Introduction The just-war tradition has enjoyed something of a renaissance over the last forty years. Michael Walzer’s seminal Just and Unjust Wars from 1977, the US Catholic […]

In Defence of Just War*

Christian tradition, Controversies, and Cases * Previously published in De Ethica.  A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics Vol 2 (2015) Issue 1. (www.de-ethica.com) Introduction My aim in this article is to show that the Christian just war tradition remains very much alive, continuing to develop as it wrestles with conceptual problems and thinks […]

Rettferdig krig – meiningsfullt paradigme i den økumeniske samtalen i dag?

Eit samansett bilete av paradigmer og fredsrørsler Det er skrive mykje om paradigmet «rettferdig krig», og om korleis kristne teologar har tenkt om det. Eg skal ikkje gå gjennom det her, det kan ein finne i mange standardframstillingar av saka. Det høyrer med til den kristne teologiske tradisjonen, om ein likar det eller ikkje. Men […]

Den norske kirkes engasjement for fred

Mellomkirkelig råds arbeid med krigs- og fredsspørsmål. Innledning Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I dag roper vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem som er drevet på flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de flyktet. Lenge har vi […]

Når etikken blir juss

Om det brokete forholdet mellom retten til krig og retten i krig i folkeretten. Et av de mest krevende og kontra-intuitive skillene i folkeretten går mellom retten til krig, i sin latinske form omtalt som ius ad bellum, og rettigheter og plikter i krig, ius in bello eller durante bello. Skillet innebærer at spørsmål om […]