Ethics in the Interrogation of Terrorist Suspects

Norway and the United States have been NATO allies for nearly 70 years. Our troops trained together to defend against invasion by Soviet and Warsaw Pact forces, and have fought and died together opposing Al Qaeda and the Taliban in Afghanistan. We continue to face common threats from people covertly directed or inspired by ISIS, […]

Å møte makten med sannhet

«The truth that makes men free is for the most part the truth which men prefer to hear”1Herbert Agar (1942) A Time for Greatness De tolv spionene Moses stod på en høyde og så utover Kanaan, landet som Herren hadde lovet Israelsfolket. De hadde flyktet fra fangenskap i Egypt og nå var de der endelig. […]

Moral Autonomy and the Ethics of Soldier Enhancement

In the spring of 1940, German General Heinz Guderian had a problem. He had convinced the German General Staff to allow him to lead the invasion of France with pure armored units, taking the tanks out of the Infantry units they supported. By doing so, he believed he could overcome the German Army’s inferior numbers […]

Et glimt av Pastoralklinisk utdanning

Et svært amerikansk militærfly, av typen C-17, står med buken åpen på Ramstein Airbase, nær Kaiserslautern i Tyskland. To busslaster med skadd militært personell, de fleste fra Afghanistan og Midt-Østen, står klare. I tur og orden kalles grupper av soldater fra bussene inn i flyet. Det er noe ikonisk over scenen der soldatene hjelper hverandre […]

Fortelling og forståelse*

Noen refleksjoner over sjelesorg og hermeneutikk * Utgangspunktet for denne artikkelen er et foredrag (dvs. egenundervisning) i forbindelse med et Pastoral- klinisk kurs (PKU) på Institutt for sjelesorg (IFS)/ Lanstuhl Regional Medical Center (LRMC i Tyskland) i regi av Feltprestkorpset (FPK) og Menighetsfakultetet (MF) våren 2017. Vår utmerkede veileder var Kyrre Klevberg. For å passe […]

Forsvarets omstilling – en etisk utfordring?

Just i sejren bor forliset. Preussens sværd blir Preusser-riset. Aldrig svulmer der en løftning af et regnestykkes drøftning. Intet dåds-digt blir at tolke fra den stund af, da en folke- rejsning, skønhedsfyldt og fri, blev et stabs-maskineri, spækket ud med kløgtens dolke, – fra den stund da herr von Moltke myrded kampens poesi. Verselinjene over […]

Drømmen om Scharnhorst – om meningers mot

Kunsten å gå på trynet Som omtalt i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av PACEM gikk Preussen i 1806 på et av de sureste militære nederlag i verdenshistorien. Da prøysserne spiste sin frokost 14. oktober 1806 tilhørte de gruppen av Europas fem viktigste stormakter. Da de gikk å la seg om kvelden, var det høyst […]

Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra Afghanistan? I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De […]

Implementeringen av OMT – et sosiologisk blikk

Slik vi står i dag så er vi preget av en «jeg gjør som jeg vil» holdning. Dette er ikke uten videre en negativ ting da det sørger for at vi har handlekraft helt ned til enkeltmannsnivå i organisasjonen. Men det betyr også at vi har sjefer som gjør slik de vil selv om dette […]