Er «rettferdig krig»-konseptet egnet til å bedømme intervensjonsproblematikken?

Et bidrag til forståelsen av norsk militær deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner* * I forbindelse med at jeg september 94-juni 96 deltok på Den norske kirkes presteforenings/Det teolo­giske Menighetsfakultets etterutdanningsprogram Etikk og pluralisme, skrev jeg en større oppgave om norsk militært engasjement i internasjonal sammenheng: Bruk av norske militære styrker i internasjonale fredsope­rasjoner. Et forsøk på […]