Thinking Morally About Intervention

Military intervention into local armed conflicts has emerged in the present international environment as providing the most likely occasion for use of armed force by western nations. In a particular instance, how should a nation decide whether to commit armed forces for the purpose of carrying out or assisting a military intervention? Answering this question […]

Massakre og moral

(U)partiskhet og militær (av)makt i Srebrenica? * Denne artikkelen er en forkortet utgave av Thune & Hansens (kommer) artikkel «Etter Srebrenica» som er i ferd med å bli trykket i en rapport ved sammen navn, utgitt av Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi vil takke, Espen Barth Eide, Mats Berdal, Oberst Hagrup Haukeland, Kari Osland, Ståle Ulriksen […]

Militært forsvar eller korstog?

Moral eller dobbeltmoral? For et par år siden besøkte jeg Jerusalem for første gang. Det ble jeg litt klokere av. For mange er byen en sterk følelsesmessig opplevelse. For meg var møtet med «Den hellige stad» først og fremst en utfordring til tanken. Her møtes store verdensreligioner i mange versjoner og varianter. Og alle er […]

Hva skal jeg med en feltprest?

Mange har møtt ham, offiseren som ikke kan skjule at han er mer akademiker enn offiser. Vi andre ser det som oftest på bereten eller andre deler av antrekket. Er han en byrde, en plageånd, en del av inventaret eller en ressurs? De fleste sjefer som har erfaringer med en feltprest i sin stab, – […]

Om realismen*

* Artikkelen er en bearbeidelse av en oppgave som ble levert til filosofi mellomfag ved universitet i Tromsø våren 1996. Jeg har med stor interesse lest de to første nummer av Feltprestkorpsets publikasjon, men det forundrer meg at flere av bidragsyterne tilsynelatende fremdeles leter etter det «faste punkt» i etikkens univers.1Jeg tenker spesielt på innleggene […]

Om Mot

En refleksjon over realismen og nødvendigheten ved å utvise mot i en moderne krig Platon og mot I en av Platons dialoger samtaler han med Laches1Platon, Laches-dialogen. – en atensk general. Temaet er mot. Platon har selv yrkesmilitær bakgrunn, og anerkjenner motet som en grunnleggende dygd som både soldaten og herskeren (som for øvrig bør […]

Samspill og avstand

Prinsipielle refleksjoner om forholdet mellom ikke-statlige humanitære organisasjoner (NGOs) og militære styrker i humanitære kriser 1. Innledende merknader Forholdet mellom ikke-statlige, humanitære organisasjoner og militære styrker i sammensatte humanitære kriser har vært gjenstand for betydelig refleksjon og praktisk tilordning de senere årene. Det har alltid vært betydelig overføring av sivil kompetanse fra militært personell til […]

Militærmaktens utvikling mot det 21. århundre og etiske utfordringer

Militærmaktens utvikling mot det 21. århundre og etiske utfordringer Innledning Ved inngangen til et nytt århundre har en innenfor de fleste fagområder gjort opp status og prøvd å forutse noen av de utfordringene en vil bli stilt overfor i framtiden. Vår verden preges av dommedagsstemninger så vel som optimisme og fremtidshåp. Vi har opplevd håpet […]

Gode feltminer til problematiske bildefelt

Refleksjonar om feltpreika som sjanger med utgangspunkt i tolv preikemanuskript. Kva er ei feltpreike? Redaksjonen i PACEM ba i 1997 prestar i forsvaret sende inn ei felt- eller skipspreike dei var godt nøgde med. I alt tolv preikemanuskript vart innsendt. Dei er alle preiker haldne i feltgudstenester i løpet av ulike øvingar. Det er ingen skipspreiker i […]

Bokanmeldelse

Barnes, Rudolph C. Jr.: Military Legitimacy – Might and Right in the New Millennium. London/Portland, OR: Frank Cass. 1996. ISBN 0-7146-4624-5. 199 sider. Legitimasjonsspørsmålet for bruk av militær makt har de senere årene fått avgjørende betydning. Dette har både vært viktig i forhold til samfunnet, men har også fått funksjon av å være en avgjørende faktor […]