Nødvendig dialog

Da Forsvarsministeren åpnet Feltprestkorpsets militæretiske fagseminar om Humanitær intervensjon sist høst, uttrykte hun ønske om at den konferansen kunne føre debatten om bruk av norske militære styrker videre. Hun framholdt at det var viktig å holde debatten gående. Og – ikke minst – hun ønsket den velkommen. Så gikk hun. Og selv om hun hadde gode grunner […]

Intervensjonsonsforsvar/ invasjonsforsvar – Ja takk, begge deler?

* Foredrag ved Feltprestkorpsets militæretiske fagseminar Humanitær intervensjon, Oslo 15 september 1999 Innledning Spørsmålet om Norge skal ha et tradisjonelt invasjonsforsvar eller et mer inter­nasjonalt rettet, allianseintegrert forsvar er kommet på dagsorden i løpet av de siste månedene. Vi som steller med forsvarsstudie 2000 i Forsvarets overkommando liker å tro at dette ikke bare er […]