Thoughts on Individual ethics and Rules of Engagement

This essay is to look upon the connection between the personal ethics of the individual soldiers, and how soldiers are expected to behave in a «hostile environment», be it combat or peace–support operations. The background for this approach is the obvious gap between the ethics that was prominent in society where the formal conventions known […]

Intervensjon og kommunikasjon: Om forholdet mellom politisk og militært nivå

* Foredrag ved Feltprestkorpsets militæretiske fagseminar Humanitær intervensjon, Oslo 15 september 1999 Innledning På flygeskolen øvde vi ofte på nødlandinger. På begynnelsen var disse ganske ”hårete”; flymaskinen rakk såvidt rullebanen og understellet humpet og deiset bortetter, men maskinen kom alltid til ro etter vellykket nødlanding. I slike stunder pleide instruktøren å snurre litt på barten […]

Etikk etter «John Wayne–prinsippet»

– «Gjør rett – frykt intet». Når kan dere feltprester sette foten ned, trekke konklusjon og gi dette rådet til oss som skal lede og føre krigen? Spørsmålet kom ganske direkte fra en oberst som har det meste av sin tjenestetid innen luftvernartilleriet en gang i høst etter at et trettitalls feltprester og andre hadde sittet […]

Feltpresttjenesten i historisk lys*

DEL II** **. Den 29. juli 1999 holdt jeg et foredrag om feltpresttjenesten i forbindelse med Kirkens dag under 700–årsjubileet på Akershus festning,. Det var særlig knyttet til Akershus festning og Annen verdenskrig. Dette foredraget danner utgangspunktet for denne artikkelen. Under arbeidet med dette kåseriet ble jeg klar over hvor mangelfullt det historiske materialet om […]

Bokanmeldelse

A. J. Coates: The Ethics of War. Manchester University Press, Manchester/New York 1997. 314 sider. I løpet av de siste årene har det kommet flere betydelige bøker som tar for seg den såkalte ”rettferdig krigtradisjonen”, både fra et historisk–analytisk og et mer aktuelt perspektiv. Den kalde krigens slutt har på mange måter åpnet opp for […]

Serbia etter intervensjonen

* Foredrag ved Feltprestkorpsets militæretiske fagseminar Humanitær intervensjon, Oslo 15 september 1999 1.  Innledende bemerkninger For å kunne si noe fornuftig om Serbia etter intervensjonen må man si noe om Serbia før og under intervensjonen uten dermed å måtte gå tilbake til skapelsen, slik det ofte skjer i eks-Jugoslavia når folk skal forklare noe å nåtiden. […]

Bokanmeldelse

  Robert L. Holmes: On War and Morality (Studies in Moral, Political and Legal Philosophy). Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1989. 310 sider. Som deltager på forelesningsserien ”Krig og moral” på filosofisk institutt, NTNU i vår måtte jeg lese Robert L. Holmes’: ”On War and Morality.” Denne boken var sammen med Walzers: ”Just and Unjust Wars” hovedpensum. […]

Etter intervensjonen kommer de store motbakkene*

*. Foredrag ved Feltprestkorpsets militæretiske fagseminar Humanitær intervensjon, Oslo 15 september 1999 1. Innledende merknader Det er krigen i Kosovo som er bakteppe for Feltprestkorpsets militæretiske fag­seminar på Akershus om humanitær intervensjon. Det innebærer en kritisk vurde­ring av hvordan våre forsvarspolitiske og sikkerhetsmessige prioriteringer endrer seg. Dette er en debatt jeg ønsker velkommen. I hele […]

Feltpresttjenesten i historisk lys*

Del I** * Den 29. juli 1999 holdt jeg et foredrag om feltpresttjenesten i forbindelse med Kirkens dag under 700-årsjubileet på Akershus festning,. Det var særlig knyttet til Akershus festning og Annen verdenskrig. Dette foredraget danner utgangspunktet for denne artikkelen. Under arbeidet med dette kåseriet ble jeg klar over hvor mangelfullt det historiske materialet om […]

Bokanmeldelse

Liland, Frode: Keeping NATO out of trouble, FORSVARSSTUDIER 4/1999, 155 sider. Laugen, Torunn: Stumbling into a new role , FORSVARSSTUDIER 5/1999. 120 sider Helgesen, Vidar: Kosovo og folkeretten, IFS Info 4/1999. 54 sider Spørsmålene som reiste seg etter Kosovo-krigen, har dominert den internasjonale debatten omkring forsvars- og sikkerhetspolitikk i tiden etter krigen. Debatten i Norge […]