Bokanmeldelse

Etiske perspektiver på bruk av militærmakt i internasjonal politikk James A. Barry: The Sword of Justice. Ethics and Coercion in International Politics. Westport, Connecticut 1998. 215 s. Oppløsningen av det bipolære sikkerhetspolitiske trusselbilde etter Berlinmurens fall i 1989 har bidratt til at spørsmålet om etiske perspektiver og etiske reson­nementer knyttet til bruk av militærmakt i internasjonal politikk […]