NORBN 2: Mye røyk og ingen ild?

Det går et aldri så lite tog av rykter bak den norske infanteribataljonen (NORBN 2) som tjenestegjorde i den tredje kontingenten av KFOR-styrken i fjor. Noe av dette er offentlig. Noe lever sitt liv i Forsvaret på ryktebasis, med nærere eller fjernere tilknytning til sikre kilder. Det alle har sett i diverse dagsaviser, er historien […]

Offiseren som etisk aktør

Etikken i Forsvarsstudie 2000* * Opprinnelig holdt som foredrag holdt på Militæretisk fagseminar på Sjøkrigsskolen, Bergen, 17. oktober 2000. Innledning Studien «Mellom makt og avmakt» (PACEM 3:3) har satt søkelyset på etikkens plass, eller mangel på plass i Forsvarsstudie 2000. Studien har selvfølgelig helt rett i at FS 2000 ikke vier etiske spørsmål mye oppmerksomhet, […]

«Mellom makt og avmakt» – en takk og noen tanker

Feltprostens teologiske fagråd har gjort som er interessert i militæretikk og internasjonal etikk, en stor tjeneste i PACEM 2000, nr. 3, med sin studie Mellom makt og avmakt.1Studien er skrevet av Raag Rolfsen og Nils Terje Lunde, med bidrag fra Bård Mæland og Leif Tore Michelsen. Sidetallene i det følgende, der ikke annet er angitt, henviser til studien. Der […]

«Mellom makt og avmakt»: Noen kommentarer

Da Forsvaret som den kanskje første offentlige instans ga ut sitt Forsvarets verdigrunnlag i 1998 ble det tatt imot av mange som et viktig og riktig tiltak. Men det var også noen som mente at innholdet var altfor begrenset og rettet seg vesentlig mot personellbehandling og personellpolitikk, og at det ga liten vegledning i de virkelig vanskelige […]

Conviviencia – Dream or Reality

From a Christian Perspective* * This article was originally presented at the NATO Air Force Chaplains’ Conference in Tromsø, Norway on 17 June 1999. The post-Cold War world is adrift in a sea of paradigms. To some, it is a clash of civilizations. To others it is the end of history. To still others there can be […]

Convivencia and Muslims

* This article was originally presented at the NATO Air Force Chaplains’ Conference i n Tromsø, Norway on 17 June 1999. It was revised and presented as a College Lights Lecture, “Muslims, Tolerance, and History,” on 9 November 1999 at the University of North Carolina, Chapel Hill. My thanks to William Merryman, Laurie Maffly-Kipp, and […]

Religion – roten til alt ondt?

Mennesket mellom identitet og art * Artikkelen er en bearbeidelse av et foredrag holdt på dagskonferansen «Ingen fred mellom nasjonene uten fred mellom religionene» 24. oktober 2000 i regi av Nordnorsk Fredssenter.  Tittelen jeg har valgt på denne artikkelen vil for noen være provoserende, for andre bekreftende. For de som har opplevd religion som frigjørende, […]

Å gjøre Gud gripbar eller begripbar?

Om forholdet mellom den lutherske og den ortodokse kirke* * Dette er et utdrag av ei oppgave med samme tittel, skrevet i forbindelse med Feltprestfaglig videreutdanning. I tillegg til å ta for meg noen av de mer grunnleggende læremessige og strukturelle ulikheter, ser jeg i oppgava nærmere på de ortodokse kirkene sitt forhold til til […]

Changing Sovereignty and Security Policy*

* This article is based on Chapter One of my forthcoming book Soft Power, Hard Values: The Impact of the Human Rights Regime in Europe (Macmillan, 2001), which also discusses hard power intervention. There is a shift from interest-based to value-based foreign policy, it was argued in the debate following the Kosovo air campaign. The […]

Krigen – realitet eller drøm?*

*. Opprinnelig holdt som foredrag på Militæretisk fagseminar, Sjøkrigsskolen, Bergen, 18. oktober 2000.  1. Innledning Krig og fred har alltid vært oppstilt som to motpoler som på mange måter definerer hverandre. Artikkelens tittel tar utgangspunkt i denne motpol og stiller spørsmålet om det er mulig, rent mentalt, å oppleve krigen som like virkelig som freden, […]