Offiserenes verdiforankring

* Foredrag på Militæretisk fagseminar på Sjøkrigsskolen, Bergen 18 oktober 2000 Innledning Jeg antar at en av grunnene til at dere har bedt meg å skrive om offiserenes verdigrunnlag, er at jeg var en av de tidlige kritikerne av Forsvarets verdigrunnlag, ikke av det som sto der, men av det som ikke sto der.1Jfr. PACEM […]

Bokanmeldelse

En murstein om feltpresttjenesten i den katolske kirke Torbjørn Olsen: Die Natur des Militaerordinats: Eine geschichtlich-juridische Untersuchung mit Blick auf die Apostolische Konstitution «Spirituali Militium Curae»,Kanonistische Studien und Texte, Berlin: Dunker &  Humblot, 1998, 560 s. I mesteparten av kirkens historie har man kunnet finne kristne soldater. Etter Konstantins tid har dette vært relativt lite anfektet […]

Bokanmeldelse

Rolf-Petter Larsen: Ledelse og mestring i krig og fred. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2000 Det er sjelden akademisk litteratur kryper inn under huden og rører magen og ikke bare intellektet. Tidligere ble bokens tema dekket av begrepet «psykiske stridsreaksjoner» og ble framstilt i ekstrem varianter med ravende gale soldater og befal som ikke lenger kunne gjøre rede for […]

Bokanmeldelse

Gammel tradisjon og nyere militære utfordringer James Turner Johnson: Morality and Contemporary Warfare, Binghampton (NY): Yale University Press 1999. ISBN: 978-0-30-009104-5. 259 sider James Turner Johnson er en av vår tids mest profilerte representanter for rettferdig krig-tradisjonen. Det er da også denne tradisjonen som legges til grunn som fundamentalperspektiv i hans studie av moralsk utfordringer som knytter seg til […]