Kostbare perler og feltprestens professio

Hva er feltprestens professio? Hva er en feltprest satt til å være og gjøre – egentlig? I kontrast til senere års ønsker og krav om idrettsprestasjoner, stabsarbeid og grader i et økende profesjonalisert feltprestkorps, tror jeg det kan være betimelig med en intern runde om ”feltpresten” – gjerne støttet av de som vil oss vel. […]

Scottish Chaplains at War 1939-45

The latest Steven Spielberg blockbuster movie, The Saving of Pte Ryan, there are two scenes depicting the work and worth of Christian Ministers and Priests during WW II. One shows a clergyman dressed in suit and clerical collar going to the home of Mrs Ryan and telling her that 3 of her 4 sons had […]

The Role of Protestant Military Chaplains in the Second World War

The Hamburg Institute for Social Research triggered off throughout Germany a broad and passionate debate about the role of the German Wehrmacht in the Second World War by having conducted an exhibition named The Crimes of the Wehrmacht. The core matter has been the question of morality in the fields of guilt and responsibility of […]

Ønsker vi uniformerte feltprester?

Alle som har hatt sitt virke i Forsvaret som menig soldat, gast eller offiser har støtt på feltpresten. Og de aller fleste som har vært avdelingssjefer i Forsvaret på et eller annet nivå, har hatt glede av feltpresten. I tillegg til å utføre sine forskjellige geistlige og verdslige embetsplikter, er feltpresten en verdifull medarbeider fordi […]

Feltpresten – Kirkens eller forsvarets tjener?

Feltprestrollen i Det norske forsvaret – en foreløpig rapport* * Jeg retter herved en takk til orlogskaptein Raag Rolfsen for svært nyttige innspill ifm utarbeidelsen av denne artikkelen. Prestene i Forsvaret kan sies å tjene to «herrer». På den ene siden er de kirkens tjenere, og på den andre siden er de offiserer i Det […]

Æren er kortvarig – smerten varer evig

PTSD – Krigens usynlige sår   Året 2000-2001 har jeg daglig hatt mitt tilholdssted ved et sykehus for krigsveteraner i Portland, Oregon. Jeg har snakket med krigsveteraner fra 2. verdenskrig, Vietnam-, Korea- og Golfkrigen. Felles for mange av disse er de synlige skadene krigen har påført dem. Mange har amputerte ben og armer, noen er […]

Moralsk og militær naivitet

Krigsskolekadetter og dokumentarfilmen om My Lai Only he can command who has the courage and initiative to disobey.1Sitatet er hentet fra O’Leary, M.M (Capt, Royal Canadian Regiment), «Auftragstaktik», http://ducimus.com/Archive/auftrags-oleary.htm (L’Association Canadienne de L’Infanterie/Canadian Infantry Association), lastet ned 15. april 2001, 6 pp. William McDougall (1871-1938, britisk psykolog) Innledning Temaet ordrelydighet versus ordrenekt, for å bruke to […]

Forsvaret – en dårlig kulisse for et foreldet drama

1. I møte med de vernepliktige Med undring registrerer vi at mer enn 45 prosent av dem som innkalles til førstegangstjeneste ikke makter å gjennomføre den. Men også i møte med den enkelte soldat/gast både i undervisningssituasjonen og i enkeltsamtaler registrerer jeg liten eller ingen motivasjon for den tjenesten de primært skal utføre; å forsvare Norge. Straks […]