Bokanmeldelse

En murstein om feltpresttjenesten i den katolske kirke

die-natur-des-milita%cc%88rordinariats-eine-geschichtlich-juridische-untersuchung-mit-1Torbjørn Olsen: Die Natur des Militaerordinats: Eine geschichtlich-juridische Untersuchung mit Blick auf die Apostolische Konstitution «Spirituali Militium Curae»,Kanonistische Studien und Texte, Berlin: Dunker &  Humblot, 1998, 560 s.

I mesteparten av kirkens historie har man kunnet finne kristne soldater. Etter Konstantins tid har dette vært relativt lite anfektet før den moderne pasifistiske bevegelse.

Siden kristne mennesker behøver kirkelig betjening, og kirken gjennom tidene, særlig i krigstid, har villet imøtekomme behovet, har det like lenge forekommet feltpresttjeneste.

Dette er en tjeneste som den lokale kirke, med sin ordinære embedsstruktur har vanskelig for å utføre. Feltpresttjenesten vil derfor alltid være en særtjeneste på siden av «kirken for øvrig». Den vil derfor ofte være en tjeneste, som utføres med spesielle fullmakter.

Tjenesten står i en spenning mellom Kirken, som «eier» prestetjenesten og Staten, som «eier» militærmakten. Stat-kirke-problematikken blir ofte akutt aktualisert i denne spenningen. Er feltpresttjenesten å forstå som «kirken i forsvaret» eller «forsvarets kirke»?

Siden det er konkrete kriger med bestemte felttog som har synliggjort behovet for – og utløst – iverksetting av feltpresttjeneste, har tjenesten ofte vært preget av fleksibilitet og ad hoc løsninger. Den stabile feltpresttjeneste i fredstid er i all hovedsak et moderne fenomen. Med sin avhandling bidrar Torbjørn Olsen på en spennende og utfordrende måte til å tenke prinsipielt om feltpresttjenesten. Han behandler katolsk feltpresttjeneste. Men både det faktum at forfatteren har flere års praksis som feltprest i det norske feltprestkorpset, og tjenestens mange universelle problemstillinger, gjør at boken fortjener å bli lest av alle som er interessert i feltpresttjenesten- både prinsipielt og historisk.

Ikke desto mindre er det tjenestens kirkerettslige spørsmål, som står i forgrunnen for forfatterens interesse. Historiske eksempler og linjer står som bakgrunn for- og illustrasjoner til de kirkerettslig bindende dokumenter som er avhandlingens gjenstand.

Det gjør at denne leser, med sin teologiske utdannelse fra et luthersk fakultet, og tjenesteerfaring fra norsk feltpresttjeneste, tidvis sitter med en følelse av å «drukne» i kanonisk rett. Samtidig evner forfatteren å pirre den historiske interesse med sin grundige bearbeidelse av hendelser og dokumenter fra 1600-tallets tredve-års krig i Europa til den moderne feltpresttjenesten etter det annet vatikankonsil.

Med sin avhandling leverer Torbjørn Olsen oss, både på godt og vondt, en «murstein». Jeg tror den ikke vil være å komme utenom for den som vil være med å tenke kvalifisert og prinsipielt om feltpresttjenesten i vår tid. Som sådan er «mursteinen» en «hjørnestein». Men som mursteiner flest er den tung og ikke umiddelbart gjennomtrengelig. Boken bærer preg av å være en publisert vitenskapelig avhandling, snarere enn en lesebok. Den er skrevet på tysk, noe som i seg selv begrenser tilgjengeligheten. I tillegg inneholder teksten en stor mengde sitater som ikke er oversatt. Det er mulig at man kan forutsette at professorer i en bedømmelseskommisjon behersker fem språk, i tillegg til tysk og latin, men for mange av oss i «den interesserte allmue» hadde det vært å foretrekke å få teksten presentert i en noe mer popularisert versjon.

Heldigvis hjelpes lesningen av stadige oppsummeringer og en gjennomført struktur. Jeg vil tro at man kan få godt utbytte av bare å lese oppsummeringene dersom man er interessert, men skremmes av tekstens omfang.

Etter å ha lest boken sitter jeg igjen med to sterke ønsker. Det første grenser til utidighet, når jeg etter å ha lest en så grundig og interessant fremstilling som Torbjørn Olsen har gitt oss, ønsker meg at han kunne skrevet en popularisert artikkel basert på det arbeidet han har gjort med sin avhandling. Publisert f.eks. i herværende tidsskrift. En slik artikkel kunne bidra til nødvendig refleksjon omkring vår egen feltpresttjeneste. Det andre ønsket lesningen har vakt hos meg, er at noen, på samme grundige og vitenskapelig kvalifiserte måte, kunne behandle den hjemlige feltpresttjeneste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.