Bokanmeldelse

r-p-larsen-ledelse-og-mestring-i-krig-og-fredRolf-Petter Larsen: Ledelse og mestring i krig og fred. Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2000

Det er sjelden akademisk litteratur kryper inn under huden og rører magen og ikke bare intellektet. Tidligere ble bokens tema dekket av begrepet «psykiske stridsreaksjoner» og ble framstilt i ekstrem varianter med ravende gale soldater og befal som ikke lenger kunne gjøre rede for seg. En slik framstilling gjorde temaet kuriøst og uvirkelig, langt fra den fredelige hverdag vi kjenner som normal.

Sivilt og militært engasjement internasjonalt, i krig og krise områder, og ved større ulykker i Norge har ført til at mange har gjort egne erfaringer om mestring i krig , krise og fred. Med sin pedagogiske bakgrunn henter forfatteren kunnskap fra psykiatri og psykologi, og ikke minst fra militær erfaring i ledelse fra det militære miljø, og gjør dette tilgjengelig for de fleste.

Det er et stort tema med mange retninger som lett kunne avvises som stoff for et lukket fagmiljø. Med sin pedagogiske bakgrunn henter forfatteren kunnskap fra Psykiatri og psykologi og ikke minst fra militær erfaring i ledelse og gjør dette tilgjengelig for de fleste. Bare dette uttrykker noe av spennet og sprangene i boken. En bok som er nyttig for alle fra lagfører til general.

Boken veksler fra en akademisk diskusjon ut fra et rikt kildemateriale til direkte råd til ledere, både til bruk i ledelse og hjelp til egen mestring. Den fyldige Litteraturlisten er glimrende for de som ønsker å gå dypere i temaene.

I sin progresjon er boken springende, men sprangene er logisk. Jeg kan i et kapittel bli sporet til et tema jeg mener er relevant og burde vært behandlet, hvor boken da i neste kapittel gjør nettopp dette.

Språket er muntlig og lett tilgjengelig også i de delene som er mer akademisk preget. Enkelte steder kan meningen bli pakket inn i litt «platte» fraser, boken hadde tjent på å vært mer direkte også på disse stedene. Kanskje det er «sivil» tilpassning? Boken pakker heldig vis ikke bort noen temaer.

En bok som ikke bare bør leses, men også eies da den også vil egne seg for en leder å hente fra hylla i en kritisk situasjon for gode råd!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.