Humanitær hjelp – militær maktbruk

I løpet av de siste ni år har jeg hatt gleden av og sett utfordringen ved å arbeide for Røde Kors i to områder av verden hvor vanskelige konflikter kan oppleves som nesten uløselige. Som kjent er den verdensomspennende Røde Kors-bevegelsen en nøytral hjelpeorganisasjon, noe som i de områder hvor der er konflikt mellom to […]

Sårbarhet og sikkerhet

Er det mulig å insistere på en normativ tilnærming til de moralske og juridiske spørsmålene som krig og krigføring stiller oss overfor etter 11 september og etter måneder med terror og motaksjoner i Midt-Østen – bare for å nevne to eksempler? Viser ikke vår tid med all mulig tydelighet at på slagmarken, enten den finnes […]

Militærmakt mot terrorisme

*. Artikkelen er basert på et foredrag på et seminar ved Forsvarets Stabskole om «Terrorens vesen» 20 april 2002. Foredraget bygger i stor grad på fordypningsoppgave «Strategiutvikling i kampen mot internasjonal religiøs terrorisme» ved Forsvarets stabsskole. Oppgaven ble skrevet av Jan Berglund, Anne Katrine Reiersølmoen og Rune Solberg, i tillegg til Palle Ydstebø. Innledning Terrorisme er […]

Political Realism and the Ethics of Vulnerability:

The Need for a New Understanding of Security after September 11 * A special thanks goes to Sturla Stålsett for important advice throughout the process, especially in relation to the introduction and the section on liberation theology. Introduction The principles of political realism are strongly dominant in current international relations. This tendency started before September […]

Sårbarhet og sikkerhet – fra fenomenologi til militæretikk

* Foredrag på nasjonal konferanse for militæretikk, 20 september 2001, på Krigsskolen, Linderud. Artikkelen er beholdt i sin muntlige og kontekstuelle form. Innledning Da temaet «sårbarhet og sikkerhet» for en tid tilbake ble satt opp på planen for dette militæretiske seminaret, kan det ha vært noe usikkerhet om hvorvidt te­maet var passende, relevant eller slående […]

Sårbarhet og sikkerhet – sett fra Latin-Amerika, 2002

Sårbarhet er et tvetydig fenomen. På den ene siden er det sårbarheten som gjør at mennesker har krav og rett på beskyttelse. På den annen side kan sårbarhet ikke sees på som sikkerhetens motsetning. Redusert sårbarhet er ikke ensbetydende med økt sikkerhet. En menneskelig sikkerhet, for alle, må også ta hensyn til sårbarheten som en […]

Beyond 11 September: Implications for the Churches*

*. Concluding remarks at the World Council of Churches symposium «Beyond 11 September: Assessing Global Implications», Geneva 29 November – 2 December 2001. Reprinted by permission. My remarks, which build on the exchanges in the previous two days, will concentrate on three aspects: discernment, vulnerability and security, and the symbolism of power. Discernment The immediate […]

Et pasifistisk oppgjør med Augustana 16?

Innledning I essayet Christ, Justice And Peace – Toward a Theology of the State in Dialogue with the Barmen Declaration1Originalens tittel: Mit Frieden Staat zu Machen, utkom 1984, engelsk oversettelse publisert 1992 danner grunnlaget for denne artikkelen. tar Eberhard Jüngel til orde for et oppgjør med Augustana 16 og tillatelsen til ’å føre krig etter retten.’ Jüngel […]

Bokanmeldelser

Den tyske befolknings lidelseshistorie Guido Knopp: Die grosse Flucht. Das Schicksal der Vertriebenen. Berlin: Econ Verlag 2001. ISBN: 978-3-43-015505-2. 416 sider. Professor Guido Knopp har igen gjort en bog og en TV-serie på én og samme tid om Tysklands historie under Det tredje Rige. Han forener kunsten at fortælle historien med historikerens redelige og tætte forhold til dokumentationen. […]

Bokanmeldelser

Sikkerhedspolitiske betraktninger Robert D Kaplan: The Comming Anarchy. Shattering the Dreams of the Post Cold War. Vintage Books 2001 (opr. 2000). ISBN: 978-0-37-570759-9. 198 sider. Hvis man har lyst til det store vue ud over de udenrigspolitiske anliggender som dominerer verden eller som vil komme til at blive bestemmende, har man fået en fin lille artikelsamling af Kaplan. […]