Kulturelle rammebetingelser

En selvfølgelighet kanskje, men like vel: Verken den etiske refleksjonen eller den etiske handlingen finner sted i et vakuum. Begge deler har sine rammebetingelser og sine forutsetninger. Dette gjelder også innenfor for militæretikken. Og på litt forskjellig vis er dette tematisert i dette nummeret av PACEM. Delegater med røtter i den tredje verden pekte på […]

The Code of the Warrior: Why Warriors Need a Code

*.This is a lecture from the National Conference in Military Ethics in Oslo, October 2002, «Norm and Context.»   Warrior cultures throughout history and from diverse regions around the globe have constructed codes of behavior, based on that culture’s image of the ideal warrior. These codes have not always been written down or literally codified […]

Ethical Contingency: Reflections on Morality as Context Bound*

*. This is a lecture from the National Conference in Military Ethics in Oslo, October 2002, «Norm and Context.» Introduction. Underlying issues The notion of contingency in the title of this article is not arbitrary. Anyone working with ethics and moral philosophy should be aware that there are different kinds of contingencies involved in what we […]

Interkulturell kommunikasjon og problemløsning

I samkvem mellom mennesker er det åpenbart at de som er kjent med hverandres kulturer, har bedre forutsetninger for å kommunisere med hverandre enn de som ikke har en slik kulturforståelse. Eksempelvis gjelder det for de som har utviklet språklige ferdigheter og kjennskap til skikk og bruk. Den som har anledning til å reise mye […]

11. september 2001 – verden ble ikke en annen

Verden er den samme Jeg er dypt uenig med dem som mener at verden ble en annen etter 11. september 2001, i alle fall dersom en mener at denne datoen vil bli stående som en begivenhet som endret verden på en grunnleggende måte. For ikke å bli misforstått, jeg var blant dem som ble lammet […]

Munker og roma

Bilder fra Kosovo og Serbia Bildene er tilhører en utstilling i regi av Kirkens Nødhjelp. Fotograf:  Per Anders Rosenkvist   Den morgenen Maria Bobariu skal begraves, kler hun seg naken inne i kirken. Mannen Mircca skal begraves sammen med henne og legger sine klær sirlig på et teppe ute i gjørmen. Det er søndag med […]

Den kristne kirkes historie og konfesjonelle inndeling

Figuren på neste side er en sterkt forenklet framstilling av den kristne kirkes historie og konfesjonelle inndeling fra dens begynnelse til i dag. Det skal illustrere følgende hovedpunkter: 1) Kulturelt-geografisk er kirken fra begynnelsen av tre-delt. En semittisk del som har brukt hebraisk og det nært beslektete språk arameisk (syrisk) som liturgisk språk og klassisk lærespråk. […]

The Value of Political Realism

Introduction The debate on political realism, a set of ontological assumptions about international politics, has been a central theme in international relations over the past 40 years. Many scholars and politicians have wrestled over the question of the limitations and insights of realism. Still, realism seems very much alive today, one reason perhaps being that […]

Bokanmeldelser

Lars Fr. H. Svendsen: Ondskapens Filosofi. Oslo: Universitetsforlaget 2001. ISBN: 978-82-1-502137-9. 281 sider Indledningsvis fastslår Lars. Fr. H. Svendsen at vi lever i en kultur der er fascineret af ondskaben. Dels svælger vi i den når vi ser film, dels har det onde og det ondes problem vakt mange tænkende menneskers eftertanke i tusindvis af bøger. Det […]