«Gud bevare Kongen og Fedrelandet»

– religionens betydning for Forsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret hilser Feltprestkorpset og gratulerer med jubileet! Nå er vel ikke 50 år meget i det perspektiv dere har på tilværelsen, men likevel stort nok for feiring og refleksjon. Sjøforsvaret har for øvrig hatt stor glede og nytte av prester i langt mer enn et halvt sekel. Allerede […]

Til Jan Otto Kvalheims minne

Minneord ved feltprost Jan Otto Kvalheims båre 3.april 2003 Vi er samlet ved feltprost/oberst Jan Otto Kvalheims båre. Familie, venner, preste- og offiserskolleger fra fjern og nær. Samlet for å vise en siste ære, samlet for å ta et siste farvel med et menneske vi har lært å sette pris på, vi har lært å […]