Bokanmeldelser og kommentarer

Kulturanalytisk blikk på vår tid Paul Otto Brunstad: Seierens melankoli – et kulturanalytisk essay. Oslo: Norsk Gyldendal. Akademisk 2003. ISBN 978-8-20-531167-1.  291 sider. Hvor kommer den egentlig fra denne umiskendelige følelse af tristhed? Hvorfor melder den sig altid på de mest mærkværdige tidspunkter? Hvorfor skal man stilles til regnskab i tristessens skygge når man lige har præsteret noget […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Militærmakt og etikk Henrik Syse: Rettferdig krig? Om militærmakt, etikk og idealer. Oslo: Aschehoug 2003. ISBN: 978-8-20-322925-1. 221 sider. De siste års offentlige debatter omkring krigene mot Serbia, Afghanistan og Irak har mer enn tydelig vist kompleksiteten i spørsmålene om når det er riktig å gå til krig og hvordan krigen skal føres. Er det noen gang tillatt å gå […]