Krigens regler

For en tid tilbake offentliggjorde Røde Kors i samarbeid MMI en undersøkelse som konkluderte med at forstemmende få i vårt land hadde kjennskap til Geneve­konvensjonene. Bare 28% av de spurte visste hva disse handlet om. Selv om undersøkelsen viser at kunnskapene om krigens folkerett er mangelfull, gir langt de fleste nordmenn tilslutning til det verdigrunnlaget […]

Hva kan vi lære av Abu Ghraib?

Den 19. januar 2004 anmodet Generalløytnant Ricardo S. Sanchez om at det måtte bli gjort en undersøkelse av operasjonene til 800th Military Police Brigade i Irak, med tanke på gjennomføring av varetekt og internering i tiden etter 1. november 2003. Bakgrunnen var at man hadde fått rapporter om mishandling av fanger, rømninger og mangelfull registerføring […]

Krig og buddhisme på Sri Lanka – en motsetning?

For mange vil begrepene «buddhisme» og «vold» representere motsetninger. Både i Vesten og i ulike buddhistiske kulturer blir semittiske religioner, særlig islam og kristendommen, ofte konstruerte som voldelige religioner, mens buddhismen blir definert som en utelukkende fredelig, og ofte passiv, religion. En viktig årsak til dette er buddhismens grunnleggende tanke om ikke-vold (a-himsa). Tanken er at […]

Hindunasjonalismen

Hindunasjonalismen i India, eller politisk hinduisme, er et forsøk på å koble religiøse hinduiske symboler og en politisk agenda, og å gjøre den indiske staten mer hinduisk. Det har vært en ikke ubetydelig suksess med hensyn til valgresultat og politisk gjennomslag, og har avstedkommet flere tilfeller av omfattende religiøst inspirert voldsbruk. Med utgangspunkt i dette […]

Da alle kriger var hellige og Gud befalte folkemord

Josva ‘fit the battle’ I en kjent negro spiritual synger man: ‘Joshua fit the battle of Jericho’. Jerikos murer som faller når Josva og israelittene blåser i trompetene har de fleste hørt om. Det var noe som skjedde i Det gamle testamente, da israelittene skulle innta Det lovede land etter 40 år i ørkenen. Denne […]

Islamsk fundamentalisme

Etter avviklingen av den kalde krigen var det mange som hadde forventninger til en fredeligere verden. Sist på åttitallet satte Francis Fukuyama fram tesen om historiens slutt. Avslutningen av den kalde krigen var ikke bare slutten på en historisk epoke, den markerte the end point of mankind`s ideological evolution and the universalization of Western liberal […]

Eit møte med austleg ortodoks spiritualitet, slik ikonane formidlar den

Hausten 2003 hadde eg gleda av å vere med på ein fire vekers studietur til dei fleste av dei nye statane som det tidlegare Jugoslavia no er delt i. Denne artikkelen skal ikkje handle om krigane og konfliktane i det tidlegare Jugoslavia, likevel vil eg starte med inntrykka frå vårt første verkelege møte med krigens […]

Rituell adferd på vei inn i helligdommen

– med fokus på kristne kirker og islam i tidligere Jugoslavia.* * Artikkelen er en forkortet og omarbeidet utgave av en oppgave skrevet i forbindelse med videreutdanning i interkulturell forståelse 2002/3, arrangert av Feltprestkorpset, Presteforeningen og Norsk lærerakademi.  Da sa Gud:  Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For stedet du står på er […]

«Being a male muslim the Bosnian way»*

* Artikkelen er en noe omarbeidet utgave av en oppgave som ble skrevet ifm «Videreutdanning i interkulturell forståelse», et samarbeid mellom Feltprestkorpset, Presteforeningen og Lærerakademiet 2003. Innledning Artikkelen er en drøfting av den stedegne utgaven av islam slik forfatteren Tone Bringa lar den komme til uttrykk gjennom sine mannlige informanter i boka «Being Muslim the […]

«Justitiam facitote»

Hvorfor er det viktig for en offiser å kunne fatte moralsk riktige beslutninger i en krisesituasjon? *.«Justitiam facitote – Gjør rett!». Dette er en forkortet og omarbeidet fordypningsoppgave innen pedagogikk og ledelse på KS 1, 2 avdeling, Krigsskolen, Oslo, 2003. Det verste et menneske kan gjøre mot seg selv er å gjøre urett mot andre […]