Bokanmeldelser og kommentarer

Kirkelig-militært jubileumsskrift Nils Terje Lunde: Fra forsvaret i kirken til kirken i forsvaret: Kirkelig-militære relasjoner i Norge gjennom 1000 år. Utgitt etter oppdrag fra Feltprestkorpset, Bergen: Eide Forlag 2003. ISBN 978-8-25-1-406581. 542 sider. I anledning Feltprestkorpsets 50-års jubileum i 2003 utkom det en bok om kirkelig-militære relasjoner i Norge gjennom 1000 år. Initiativet til boken ble […]