Mellom hjelpearbeid og terrorbekjempelse

Det daglige arbeidet kan fort virke trivielt i møte med en slik omfattende flomkatastrofe vi har vært vitne til i Sørøst Asia. Det vitner om at livet er skjørt og at en katastrofe kommer hurtig. Dette er også virkeligheten for Forsvaret, vi må reagere hurtig når det skjer store og uventede hendelser og våre handlinger […]

Skadeskutt idealisme – norsk offisersmoral i Kosovo*

* Denne artikkelen er en bearbeidelse av et foredrag jeg holdt på den årlige nasjonale konferansen i militæretikk, Luftkrigsskolen, 28. september 2004. En krevende og kompleks tjeneste Høsten 1999 ble norske soldater sendt til Kosovo. Tjenesten ble krevende, både i hektiske og roligere perioder. I intervjuer jeg gjorde med 15 offiserer i den norske styrken […]

Skadeskutt idealisme – respons

Tittelen i seg selv inviterer til kommentarer, særlig fordi forfatterens hensikt er, med hans egne ord: å komme på innsiden av hvem yngre norske offiserer som tjenestegjør i Kosovo er, og hvordan de reflekterer over sin samlede tjeneste. Hvis vi skal tolke tittelen som en «konklusjon», har forfatteren konkludert med at moralen til norske yngre offiserer som […]

Det språklige ingenmannsland*

Den norske bataljonen i Kosovo, perioden 2002 – 2003 * Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med veileder Thorvald Sirnes, forsker ved Senter for kulturforskning, UIB. Den norske utenrikspolitikken har delvis dreid seg bort fra de eldre realpolitiske hensyn som økonomiske interesser og egen militær sikkerhet og blitt erstattet av en mer verdibasert tenkning. Norge ønsker […]

Språk, følelser og utlufting i Kosovo

En respons til Robert Mood og Tone Helene Røkenes1Takk til Paul Otto Brunstad for nyttige innspill til arbeidet med denne responsen. Innledning Jeg har fått mulighet av redaktørene av herværende tidsskrift til å kommentere innleggene fra Tone H. Røkenes og Robert Mood som er trykt i dette nummeret. Selv om innleggene fra Røkenes og Mood […]

Fighting Terror – A View from Israel*

* The present paper is a result of work done within the framework of the IDF College of National Defense. However, the paper itself is not an official IDF document. Introduction The purpose of the present lecture is to briefly present and very briefly defend some ingredients of a new doctrine of the Just War […]

The importance of protecting non-combatants*

* Forfatterens merknad: Denne artikkelen er basert på mine notater til et foredrag ved den Nasjonale konferansen i militæretikk i Trondheim, 28.-29. september 2004. Grunnet flyvelederproblemene i Røyken kom jeg meg aldri til den konferansen. Jeg fikk således ikke anledning til å lytte til og gå inn i debatt med professor Asa Kasher den dagen. […]

Opposing ‘the West’

The Role of Millennial Mythology in the Brutalization of Resistance to Modernization* * The following is an adapted version of a lecture held at The Norwegian Conference of Military Ethics in Trondheim September 29, 2004. ———– Introduction As a Christian believer, I believe that true faith, inside all religions, is basically about peace. True religion […]

Jihad – hellig krig

Den muslimske ’jihad-doktrinen’ har alltid appellert til vestlig fantasi. Forestillingen om den fryktinngytende tyrker med sitt sverd høyt hevet, klar til å slakte ned enhver vantro som står i hans vei og nekter å konvertere til Muhammeds religion, var lenge en kjent og kjær stereotyp i vestlig litteratur. I våre dager har dette blitt erstattet […]

Ikke bland rollene

Perspektiver fra en humanitær organisasjon* * Artikkelen bygger på et foredrag ved Nasjonal konferanse i militæretikk på Luftkrigsskolen 29.9. 2004. Innledende forutsetninger FN-visjonen Forholdet mellom militære og humanitære aktører i humanitære kriser har vært gjenstand for betydelig refleksjon de siste 15 årene. Før 9/11 var refleksjonen i stor grad knyttet til de såkalte sammensatte, humanitære […]