The Spiritual Costs of being in Combat

The military chaplain’s role in PTSD-work …my soul is full of trouble and my life draws near the grave (Ps 88,3). Recovery is not for sissies (P.H.T. Mason 1998). Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there; i f I make my bed in the depths you […]

Offiserens oppsigelsesvern

Stortinget vedtok 2. juli 2004 omfattende endringer av yrkesbefalets tilsettingsvilkår. Det særskilte oppsigelsesvernet ble opphevet og beordringsplikten utvidet til også å gjelde utenlandsoperasjoner. Jeg vil i denne artikkelen gi et historisk tilbakeblikk, og mine synspunkter, på utviklingen av offiserenes spesielle oppsigelsesvern. Jeg vil først gi et kort historisk bakteppe, men likevel så langt at det kan […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Skadeskutt idealisme Bård Mæland: Skadeskutt idealisme. Norsk offisersmoral i Kosovo.Bergen: Eide Forlag, 2004. ISBN 9788251406741. 347 sider Da smakebiter fra Bård Mælands bok Skadeskutt idealisme. Norsk offisersmoral i Kosovo ble publisert i fjor, medførte det oppslag i media og noen skarpe reaksjoner fra sentrale personer i Forsvarets øverste ledelse.1Noen av Mælands funn ble presentert i «Alle skal […]

Bokanmeldelser og kommentarer

En motstander som skal hjelpes Claus Kold: En motstander – som skal hjælpes. Et feltstudie af militær ledelse i Det danske Forsvars fredsstøttende operationer i Kosovo/a. Ph.d. afhandling, Roskilde Universitetscenter, 2003.   Claus Kold har skrevet en phd-avhandling om en dansk bataljon i Kosovo. Den er basert på et feltstudie, med lange intervjuer med konstabler og sersjanter, […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Tillitens teknologi Katrine Nørgaard: Tillidens teknologi. Den militære ethos og viljen til dannelse. Institutt for Antropologi, Det Samfunnsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, 2004. 218 sider   Fredsbevarende operasjoner er blitt et av de vestlige militære styrkers viktigste innsatsområder. Det er ikke lenger territoriale grenser som i samme grad som tidligere står i fokus, men universelle folkerettslige normer […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Sønner av Norge Tone Helene Røkenes: «Sønner av Norge». En studie av den norske bataljonen i Kosovo, perioden 2002-2003. Hovedoppgave, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, våren 2004. I ett år arbeidet Tone Røkenes i den norske bataljonen i Kosovo, hvor hun jobbet som assisterende S5 i bataljonsledelsen. Hun forteller hvordan hun ble en […]