Krig – etikk og pedagogikk

Krig innebærer oppløsning av de strukturene som holder hverdagen sammen. Det er i denne sonen av kaos og kompleksitet at soldaten skal utøve sitt yrke. Selv om de ytre strukturene løses opp, må de etiske fordringene likevel fastholdes. Dette setter den enkelte krigsmann- og kvinne på store prøver. Selv om grensen mellom godt og ondt […]

Krigens ingenmannsland

– om frontlinjen som pedagogisk og etisk lederutfordring Kan en som aldri har vært i vann lære å svømme, kan en som aldri har vært i bratt terreng lære å klatre, kan en som aldri har vært i krig lære å krige? P.O. Brunstad Krig er alltid krig mellom noen. Det er dette mellomrommet, dette friksjonsfeltet som er denne […]

Mellom svik og moral – den vanskelege danninga

– om moral som militærpedagogisk utfordring «Kva skjedde eigentlig?» Min kollega sit lett melankolsk i bilen og fordøyer inntrykk. «Eg blir rett og slett i tvil eg, om det er mulig å handle moralsk i så pressa situasjonar». Erfaringane frå stridsøvinga til Sjøkrigsskolen våren 2003 var hard kost for oss begge. Fleire gonger hadde me sett kadettane «våre» […]

Vegledning eller situasjonsorientert læring og dannelsen av militære ledere

PACEM har fortjenestefullt gjort pedagogikk og dannelsen av fremtidens militære ledere til hovedtema for denne utgivelsen. Med dagens endevending av det norske forsvaret, transformasjon som det heter i aktuell, militær nytale, er oppmerksomheten rettet mot struktur og levering etter spesifikasjoner til avtalt tid i henhold til budsjett. De politisk og militært ansvarlige for den hastige omstillingen, som ligner […]

Den militære organisasjonens møte med den nye individualismen

Forsvaret er en av de mange organisasjoner som eksisterer i samfunnet – og som endrer seg kontinuerlig i mer eller mindre takt med samfunnet. En organisasjon som ikke er villig til å tilpasse seg de endringer som skjer i verden rundt seg, vil over tid gjøre seg selv overflødig. Men like sikkert er det at […]

Changing Peoples Attitudes toward Authority or Rebelliousness

Why do we obey? There is no simple answer to that question. Many factors are to be considered when trying to find out why people obey. The problem with obedience is not altogether psychological, the structure and development of society also plays a great part (Milgram, 1974). All throughout history there have been a lot […]

Betydningen av moral for oppdragsbasert ledelse og implikasjoner for trening*

* Takk til Jan O. Jacobsen, Olav K. Olsen, Anders K. Krabberød og Tone H. Røkenes for konstruktive kommentarer. Det er av største viktighet at vi vinner denne krigen. Like viktig er det hvordan vi vinner den (…) Dette er den tøffeste utfordringen for oss: Å bevare vår menneskelighet midt i konflikten. Aldri før har […]

«Fangenes Testamente» til feltprest Bård Mæland og Feltprestkorpset

Aktive Fredsreisers pris «Fangenes Testamente» gis i år til feltprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. De får prisen for sitt arbeid med etikk og moral i Forsvaret. Det er Institutt for fredsforskning PRIO som deler ut prisen i Risør lørdag den 11. juni. Prisen Fangenes Testamente deles i år mellom stabsprest dr. theol. Bård […]

Snikende og spektakulær ondskap*

* Takketale i forbindelse med mottagelse av prisen ”Fangenes Testamente”, Risør kulturhus, lørdag 11. juni 2005. Kjære prisutdelere – Aktive Fredsreiser og Fredsforskningsinstituttet, ordfører, general, og gode kolleger og hun som har malt det flotte diplomet! La meg først av alt si at jeg føler meg dypt beæret over å bli tildelt denne prisen. Jeg […]

Militær lydighet og etikk*

* Artikkelen er en bearbeiding av et innlegg under utdelingen av «Fangenes testamente», Risør kulturhus, lørdag 11. juni 2005. Tidlig om morgenen lørdag 16. mars 1968 angrep en amerikansk infanteriavdeling under kommando av løytnant William Calley den sørvietnamesiske landsbyen My Lai og massakrerte Pham Thi Trinhs familie sammen med et sted mellom 450 og 500 av […]