«Fangenes Testamente» til feltprest Bård Mæland og Feltprestkorpset

Aktive Fredsreisers pris «Fangenes Testamente» gis i år til feltprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. De får prisen for sitt arbeid med etikk og moral i Forsvaret. Det er Institutt for fredsforskning PRIO som deler ut prisen i Risør lørdag den 11. juni.

Prisen Fangenes Testamente deles i år mellom stabsprest dr. theol. Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. Bård Mæland får prisen for sitt utrettelige arbeid med å integrere etikk og gode holdninger i Det norske forsvaret, ikke minst blant dem som skal delta i nasjonal og internasjonal tjeneste, og for sitt faglige nybrottsarbeid. Av hans faglige arbeid understrekes særlig etableringen av de høyt respekterte fagtidsskriftene PACEM og Journal of Military Ethics, som begge har bidratt til styrket refleksjon, i Norge og internasjonalt, om hva som skal til for å unngå krigsforbrytelser og sikre en høy moralsk standard innen et militært system.

Feltprestkorpset får prisen for sitt arbeid gjennom mange år med å sikre solid etikkundervisning i Forsvaret på alle nivåer, kombinert med forskning på høyt nivå om hvordan man kan sikre solide moralske standarder blant norske soldater og offiserer.

Begge prisvinnerne er med på å bygge det bolverk som er nødvendig for å sikre at all bruk av væpnede styrker skjer innenfor folkerettslige og moralske standarder, og at krigsforbrytelser og fornedrende handlinger unngås.

Fangenes Testamente gis til «den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelsen av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn. Prisen går i særdeleshet til forskerer som har brukt av sin tid, kunnskap og innsikt for å bygge opp en reell beredskap mot ondskap – og til fremme for fred.» (Fra statuttene for prisen.)

Prisen deles ut under Aktive Fredsdager i Risør 11. og 12. juni 2005.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.