Bokanmeldelser og kommentarer

Bo Kristian Holm (red): Krig – dens legitimitet i religion og politik. Fredriksberg (DK) Forlaget ANIS, 2005. ISBN: 978-8-77-457391-3. 164 sider. Krigens legitimitet er de siste årene blitt aktualisert. Det gjelder i særlig grad i Danmark etter at man støttet den amerikanske invasjonen i Irak. Dette er konteksten for boken, eller rettere sagt, artikkelsamlingen ”Krig – […]

Bokanmeldelser og kommentarer

En kriger for fred Bjørn Egge: En kriger for fred. Et liv for forsvar, frihet og fred. Norsk Tidskrift for Sjøvesen, 2005. ISBN 978-8-29-221716-0. 306 sider. Generalmajor Bjørn Egge, tidligere president i Norges Røde Kors, har omarbeidet og utvidet sin bok, som kom første gang i 1996. Egge har vært mye brukt som foredragsholder, både i […]

Bokanmeldelser og kommentarer

  Dødsbrønnene i Kosovo   Josef Martinsen: Dødsbrønnene i Kosovo. Ni uker våren 1999. Oslo: Sypress Forlag, 2005. ISBN: 978-8-29-122436-7. 164 sider. Under kampene i Kosovo høsten 1998, og ikke minst under NATOs bombing av Serbia i mars-juni 1999, ble en rekke kosovoalbanske lik dumpet i brønner. Etter at krigen var slutt og FN hadde overtatt […]