Bokanmeldelser og kommentarer

krigens-legitimitetBo Kristian Holm (red): Krig – dens legitimitet i religion og politik. Fredriksberg (DK) Forlaget ANIS, 2005. ISBN: 978-8-77-457391-3. 164 sider.

Krigens legitimitet er de siste årene blitt aktualisert. Det gjelder i særlig grad i Danmark etter at man støttet den amerikanske invasjonen i Irak. Dette er konteksten for boken, eller rettere sagt, artikkelsamlingen ”Krig – dens legitimitet religion og politikk”. Den konkrete foranledningen var en konferanse på Aarhus Universitet våren 2004 med tittelen ”rettferdig krig – Hellig krig”, og det er foredragene fra denne konferansen som, i revidert form, utgjør artikkelsamlingen.

Bidragene spenner over et stort spekter, fra eksegese, systematisk teologi, juss og statsvitenskap. Vi kan lese om krig/fred-spørsmålet i Bibelen, om rettferdig krig i den lutherske bekjennelse, om protestantisk fredsetikk og om det folkerettslige rammeverk. Artiklene er heller ikke begrenset til vestlig tenkning, vi finner også en artikkel om islamsk teologi. Nå er tittelen på artikkelsamlingen i seg selv vid, men man må spørre seg om ikke bidragene først og fremst fremstår som enkeltbidrag, som gir interessante og relevante perspektiver, men som både tematisk og metodisk blir noe springende. Man kan neppe si at den gir en tilstrekkelig drøfting av legitimitetsspørsmålet, verken fra et religiøst eller et politisk perspektiv. Som en aktuell innføringsbok til noen sentrale aspekter ved krigs- og fredsetikken kan den imidlertid anbefales.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.