Bokanmeldelser og kommentarer

En kriger for fred

en-kriger-for-fredBjørn Egge: En kriger for fred. Et liv for forsvar, frihet og fred. Norsk Tidskrift for Sjøvesen, 2005. ISBN 978-8-29-221716-0. 306 sider.

Generalmajor Bjørn Egge, tidligere president i Norges Røde Kors, har omarbeidet og utvidet sin bok, som kom første gang i 1996. Egge har vært mye brukt som foredragsholder, både i Røde Kors og i Forsvaret. I denne sammenhengen har også boka blitt brukt.

Dette er en bok om Bjørn Egges liv og visjoner. Egge forteller om sin barndom og oppvekst i mellomkrigstiden, en tid preget av arbeidsledighet og fattigdom. Som 15 åring ble han sendt til sjøs og i tre år seilte han verden rundt som dekksgutt og jungmann. Han tok deretter artium som privatist, verneplikten i Garden og befalsskolen for Ingeniørvåpenet. Så kom krigen. Egge deltok i kampene i Sør-Norge før han forsøkte å komme seg til England. På vei dit ble båten senket og Egge tilbrakte tre lange år i NN-fangenskap. En stor del av boka er viet denne tiden, ikke minst med nære og varme beskrivelser av mange kamerater som ikke klarte seg gjennom fangenskapet. Redningen ble til slutt Folke Bernadotte og Svenska Røda Korset.

Hjemme i Norge beskriver Egge Krigsskolen som redningen, og det var begynnelsen på en lang militær karriere. Egge var først adjutant hos Forsvarsminister Jens Christian Hauge, han beskriver også her hvordan han tok initiativet til å finne sine 43 døde kamerater fra fangenskapet, slik at de kunne gravlegges hjemme i Norge. Fra 1952 til 1968 arbeidet Egge i etterretningstjenesten, der han var både i Moskva og i Kongo (som etterretningssjef for Dag Hammarsköld). Han gikk av med pensjon som generalmajor.

Noe av det første Bjørn Egge gjorde da kan kom hjem etter krigen, var å sørge for et livsvarig medlemskap i Røde Kors. I 1981 ble Egge valgt som president i Norges Røde Kors, og denne boken er også tilegnet Røde Kors – med takk for livet. Egge har også vært svært opptatt av hva krigerne gjør når krigen tar slutt og han har vært president i Verdens krigsveteranforening.

Bjørn Egge har levd et mangslungent og spennende liv og han forteller om dette på en rett fram og engasjerende måte. Dette er på mange måter ei kort historiebok, fra mellomkrigstiden til i dag. Det er blitt ei god fortelling med et budskap det ikke er å ta feil av – det gjelder å være i tjeneste for den gode sak. For Egge har det ikke vært noen motsetning mellom å jobbe i Forsvaret og i Røde Kors, det henger nøye sammen. Thorvald Stoltenberg skriver i forordet til boka:

«Ingen kan tale varmere om fredens sak en den som selv har kjempet i en krig.» Dette er et sitat Bjørn Egge ofte har brukt. Hele sitt liv har han da også brukt nettopp til å tale fredens sak, og mange er de unge mennesker han har nådd med dette budskapet. I likhet med Egges personlige liv, er også denne boken et viktig, pedagogisk dokument om det som er aller viktigst å kjempe for: Menneskeverdet, frihet og fred.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.