Bokanmeldelser og kommentarer

 

Dødsbrønnene i Kosovo

 

dodsbronnen-i-kosovoJosef Martinsen: Dødsbrønnene i Kosovo. Ni uker våren 1999. Oslo: Sypress Forlag, 2005. ISBN: 978-8-29-122436-7. 164 sider.

Under kampene i Kosovo høsten 1998, og ikke minst under NATOs bombing av Serbia i mars-juni 1999, ble en rekke kosovoalbanske lik dumpet i brønner. Etter at krigen var slutt og FN hadde overtatt administrasjonen av området, ble det igangsatt et arbeid for å hente opp likene og identifisere dem. Kirkens Nødhjelp påtok seg ansvaret for selve arbeidet, og Josef Martinsen, med blant annet tidligere erfaring som offiser, ble ansatt som koordinator for prosjektet.

Denne boka er Martinsens egen skildring av arbeidet, og er til dels en detaljert gjennomgang av det som skjedde. Pårørende og naboer er intervjuet. Boka vil gi de fleste av brønnofrene en identitet, et navn og et ansikt, og er på denne måten også en «minnetavle» over brønnofrene i Kosovo, de som ble drept og dumpet i brønner i mer enn 20 landsbyer. Martinsen gir også i boka en oversiktlig bakgrunn for konflikten i Kosovo og han gjør seg noen tanker om den videre utviklingen.

Martinsen er opptatt av at sannheten om det som skjedde må fram før det er mulig med forsoning. Han kritiserer FN for at de ikke gjorde nok i starten for å anholde mistenkte krigsforbrytere, dette mener han kan ha bidratt til hevndrap og forfølgelser av kosovoserbere i etterkant.

Martinsen viser stor forståelse for prosessene i Kosovo. Intervjuer og kontakt med alle deler av befolkningen gir boken troverdighet. Boken gjengir også intervjuer med politikere fra de største partiene. Resultatet er ikke en strømlinjeformet bok, den veksler mellom detaljrike skildringer av reiser og møter med mennesker, vitnebeskrivelser av hendelser og til å trekke de store historiske og politiske linjer.

Dødsbrønnene i Kosovo er gjennomsyret av et personlig engasjement, men er samtidig en nøktern beskrivelse av det kosovoalbanske samfunnet. Dette er en bok som gir innsikt og forståelse av ikke bare hendelsene i Kosovo høsten 1998 og våren 1999, men også om Kosovos identitet, historie og framtid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.