Hva er da et menneske?

Med blikket festet på himmelen, stjernene og alt som er rundt han i skaperverket, spør salmisten (Salme 8) i Det gamle testamentet: «Hva er da et menneske?» «Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans […]

Menneskesynets betydning for utforming av militæretikken i vår tid

Prolog Når vi betrakter den globale utvikling de siste 15 årene har nok mange mistet illusjonen om den nye verdensorden som president Bush proklamerte etter den først Golfkrigen i 1991. Det er ikke første gang i verdenshistorien at slike illusjoner har bristet. Vi hadde fortalt oss selv, skrev Sigmund Freud våren 1915, at kriger ikke kan […]

Begjæret etter Gud – en filosofisk vandring mot den Annen*

Raskolnikovs1Hovedpersonen i romanen (fra 1865-66) med to navn: Raskolnikov og Forbrytelse og straff. voldsetikk og teologiske vending sett i lys av Emmanuel Levinas´ moralfilosofi * Artikkelen er fagfellevurdert «En død, men hundre liv til gjengjeld – det er et enkelt regnestykke!»2Dostojevskij, Fjodor, Forbrytelse og straff, Oslo, Gyldendal, 1998, s. 60. Dette utsagnet stammer fra Dostojevskijs […]

How helpful is Hannah Arendt in looking «Into that Darkness»?

Hannah Arendt’s Eichmann in Jerusalem (EJ) and Gitta Sereny’s Into That Darkness(ITD) give us portraits of two Nazi bureaucrats who were involved in the extermination program of the Jews during World War II. Adolf Eichmann was in charge of transporting Jews from all over Europe to the concentration and extermination camps that comprised «The Final Solution». Franz Stangl […]

Faglig klokskap

– mer enn kunnskap og ferdigheter Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Choruses from «the Rock» T.S.Eliot 1934 Selv om en offiser behersker sitt våpensystem, og er godt innlest på de militærfaglige sidene av yrket, fører ikke dette med nødvendighet til at vedkommende […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Knut H. Grandhagen, Kenneth Been Henriksen, Anne Kari Rom, Stine Walmsnæss Skjæret: Kampklar. Norske soldater i fredens tjeneste. Oslo: N.V. Damm & Søn forlag 2007. ISBN 978-8-20-413131-7. 294 sider.   Boken er innbydende og på vaskeseddelen står det: «Kampklar gir en oppdatert fremstilling av hverdagen i felten og nye perspektiver på militært liv i det 21.århundre» samt «Det […]