Bokanmeldelser og kommentarer

norske-soldater-i-kosovoRolf-Petter Larsen (2006): Norske soldater i Kosovo: erfaringer rett fra levra, Oslo: Sypress forlag, 2007. ISBN: 978-82-91224-38-1. 287 sider.

Hele levra i en bok.?

Her er «alt» som har med INTOPS med. Erfaringer fra Kosovo med klangbunn fra Libanon, Bosnia, FN og Nato. Det er myter og erfaringer kokt ned til KFOR livet på Kosovo sletta. Det er ikke tvil om at forfatteren har skaffet seg betydelig kunnskap gjennom sine studieopphold i KFOR, samtidig som boka også inneholder mye av forfatterens øvrige kunnskap.

Til tider er det vanskelig å si om det er forfatterens lever som leverer eller «Norske soldater i Kosovo». Her burde det vært klarere skille layout messig. Eneste skille mellom forfatterens Jeg og informantenes Jeg, kan være et anførselstegn. Noen ganger uten slutt, plutselig dukker presiseringen «Jeg (forfatteren)» opp. Det er bra, så det er tydelig at forfatteren selv har kjent dette behovet for presisering. Det skulle bare ha vært mer gjennomført. Hva om alle intervjuene var i kursiv? Slik boka nå framstår, er ikke skille mellom fortelling, erfaring og lærebok tydelige nok.

Jeg leser en bok med beretninger fra flere «levere». Enkelte beretninger er vel analyserte og strukturert til å påberope seg å være «rett fra levra». Boka blir lærebok, men jeg er litt usikker i hva, siden så mange temaer berøres. Det er gode råd og mye visdom samlet i boka, men dessverre uklart hvor de kommer fra. Det er lagt stor vekt på lederskap i ulike settinger. Det er fra bataljonens daglig liv, via Multinasjonal brigade til KFOR hovedkvarteret.

Er det forfatterens lever som tømmes? «Rett fra levra» gir meg et signal om at her kommer det avfall uten innpakning. En lever filtrerer, skiller ut avfall og sender et produkt nyrenset og friskt videre. Jeg synes det er mange gode råd. De virker nyrensete og friske, tydelig renset gjennom erfaring, lederskap, bearbeiding og vilje til å gjøre ting bedre og klokere. Dette er ikke avfall uten innpak­ning, heldigvis.

Samtidig synes jeg «avfallstoffet» har en litt for stor plass og dermed får lov til å påvirke det som skulle vært friskt. Fordommer, negative erfaringer er de som beskrives mest og da kanskje avsluttes med et raskt positivt innslag før neste tema innledes med neste negativ erfaring.

Den beste delen av boka er behandlingen av KFOR hovedkvarteret. Mange myter og fordommer tas opp, og behandles ærlig – også med en viss selvinnsikt. Norsk kultur og tradisjon er ikke nødvendigvis det rette og beste for alle. At enkelte situasjoner og forhold kan være så ille, mellom personer, nasjonaliteter og kulturer. At Lederskap kan utøves på en så for oss uforståelig måte. Det må man faktisk ha vært der for å tro. Det er kanskje derfor jeg likte denne delen av boka best. Situasjoner taes opp, både de som norske er innblandet i og det som foregår mellom andre nasjoners offiserer. Det er reflekterte betraktninger og anbefalte handlingsmønstre. Denne delen bør leses av alle som skal tjenestegjøre ved KFOR HQ, spesielt ettersom de andre norske «lufteplassene» som den norske bataljonen representerte nå er borte. KFOR Hovedkvarteret trenger ikke være slik det beskrives, men kan veldig godt være det. Det varierer fra kontingent til kontingent. Det burde kanskje utarbeides en egen «Survival in KFOR HQ».

Bokas siste del «Noen erfaringer fra tjenesten» er den svakeste. Det er ikke for at noe som står der, er dårlig, eller feil. Delen som handler om forberedelse til lokale forhold er bra og relevant, men bør suppleres med annen litteratur for å gi et enda rikere og dermed riktigere bilde.

Personlig forberedelse, familie og barn, hjemkomst, veteraner. Dette er tema som ikke bare bør henges på tilslutt med noen få sider. I denne boka fungerer det som forfatterens talking points som han brenner for og det er bra. Derfor fortjener det en annen skjebne en å bli bokas appendix, spesielt etter at krangler i KFOR Hovedkvarteret er sitert ord for ord.

Vil jeg anbefale den? Ja, fordi den inneholder mye, men ikke alt, av vår kollektive intops ballast. I perioder veldig bra og engasjerende, andre ganger går sidene tregere. Jeg mener at forfatteren har fått med seg mye av det generelle «Intops»-livet som gjør at temaer og problemstillinger har en gyldighet utover tjenesten i Kosovo. Dette gjør boka verdifull: spesiell innsikt i KFOR og generell innsikt i livet i militære internasjonale operasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.