Etikkens mål og forankring i en foranderlig verden

Når vi står overfor valg som ikke gir seg selv, der vi må bryne oss på hva er riktig å gjøre, kan vi forestille oss ulike scenarier – der ulike handlemåter sannsynligvis vil føre oss i forskjellige retninger. Her møter vi selve grunnspørsmålet i etikken. Vi kan finne gode argumenter for de fleste valg, men […]

Etikkens uutholdelige letthet

* Denne artikkelen er tidligere publisert i Philosophy Now, a magazine of ideas, Issue 62, 2007, og vi takker artikkelforfatteren for at han har latt oss få trykke den i PACEM. Artikkelen er oversatt til norsk av Raag Rolfsen. Som barn lærte vi veldig tidlig det enerverende spillet som bestod i å motsi våre foreldre. Vi fant […]

Møte med barnesoldater

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det (Ordspråkene 4,23).   Norge har lange tradisjoner for å delta i internasjonale operasjoner. Det som er nytt er det hovedfokus internasjonale operasjoner har i vår tids Forsvar. Det er ingen prinsipielle grenser for hvor i verden norske styrker kan tenkes å delta […]

Jeg tror jeg er lykkelig*

Ung tro og hverdag * Artikkelen er basert på et foredrag under Feltprostens årskonferanse i Oslo, 24. oktober 2007. Størstedelen av artikkelen er tidligere publisert i Jeg tror jeg er lykkelig…Ung tro og hverdag (2007) «Jeg tror jeg er lykkelig … ung tro og hverdag» er en undersøkelse av norske tenåringers hverdag, valg, verdier og […]

Å høre det som sies*

Homiletiske utfordringer for feltpresten * Artikkelen er basert på et foredrag under Feltprostens årskonferanse i Oslo, 25. oktober 2007. Feltpresten er en viktig formidler av kristendom. Dere når en meget strategisk gruppe i samfunnet vårt. Så det er flott at refleksjoner over forkynnersituasjonen jevnlig står på kartet. I de seinere år har jeg også fått […]

Keltisk spiritualitet

Et møte med gamle tradisjoner levendegjort gjennom Iona Community Salmen «Deg å få skode» med Irsk tekst fra 700 tallet på Irsk folketone har levd med meg i Arve Brunvolls oversettelse i mange år av min prestetjeneste i Forsvaret. Den har vært anvendelig på gudstjenester, bønn på linja, i begravelser og på hjemkomstmiddager etter internasjonale […]

Norm og situasjon

En drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945 – 2003   En presentasjon av avhandlingen   Den teologiske doktoravhandling som presenteres i denne artikkelen ble påbegynt høsten 1998 da jeg ble tatt opp på Menighetsfakultetets doktorgradsprogram. Professor, dr. theol. Torleiv Austad har vært veileder. Avhandlingen ble innlevert til bedømmelse […]

Bokanmeldelse og kommentar

Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen (red.): Veglederen. Et festskrift til Nils Faarlund. Oslo: GAN Aschehoug 2007. ISBN 978-8-24-920960-6. 333 sider. Et festkrift til Nils Faarlund er en hyllest til det arbeidet Nils Faarlund har stått for gjennom sine år som en markant bidragsyter for ferdsel i naturen. Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole med redaktørene […]