Bokanmeldelse og kommentar

faarlund-veglederenAnders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen (red.): Veglederen. Et festskrift til Nils Faarlund. Oslo: GAN Aschehoug 2007. ISBN 978-8-24-920960-6. 333 sider.

Et festkrift til Nils Faarlund er en hyllest til det arbeidet Nils Faarlund har stått for gjennom sine år som en markant bidragsyter for ferdsel i naturen. Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole med redaktørene Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen har gjennom dette verket gitt flere en mulighet til å bli kjent med Nils, hans tanker og det han står for. Noe jeg personlig setter stor pris på, da mine møter med Nils og Norges Høgfjellsskole både som kadett og senere som ansatt på Krigsskolen har gitt meg mye.

Selve boken er meget innbyende og det er gjort et veldig godt arbeid med å gi den et uttrykk rent formmessig, som også sier noe om Nils som person og hans virke. Den er trykket på miljøvennlig papir, og er en av få bøker som er svanemerket, hvor bilder og symbol sier noe om de ulike fasene i livet til Nils.

Boken er bygd opp kronologisk med bidrag fra personer som har møtt Nils i ulike faser av hans liv og mennesker som har tilknytning til han på ulike måter. Fra hans nærmeste familie, venner, offiserer og mennesker, som bryr seg om det samme som Nils. Navnene på de ulike kapitlene sier mye om Nils som person og hvem han er. Dette er ord og begreper som har betydd mye for hans tankesett. For å forstå dette på en bedre måte, er Nils invitert til en samtale som innledning til hvert kapittel og gjennom disse samtalene får han utdypet hva han legger i de ulike ord og begrep, spennende lesning og en god måte å lære Nils og kjenne og forstå han.

Spennvidden i bidragene er store, fra det personlige til faglige innlegg rundt lederskap og friluftsliv. Noen av dem jeg finner mest interessante, er fortellingen fra den tidlige tiden og fra Nils sine nærmeste. Gjennom kapittelet Espen Askeladd kan man lese seg til hvordan det har vært å være nærme Nils, hvordan interessen for naturen startet og formidling om det å være i naturen. For de som ikke er kjent med personen Nils Faarlund og det han står for, gir disse fortellingen også en god beskrivelse av hvem han er og hva han står for i et litt videre perspektiv.

Gjennom resten av boken er det bidrag fra mennesker som har møtt Nils i ulike sammenhenger. Bidragene gir et bilde av et menneske med enorm interesse for det han har gjort og hvor mye han har betydd for dem som har jobbet med og for han. For hvert kapittel er det samtalen som lager sammenhengen, og bidragene er knyttet opp i temaet for de ulike kapitlene. Gjennom bidragene utdypes begrepene ytterligere og den røde tråden er lett å følge.

Boken er først og fremst en hyllest til Nils og hans virke. Gjennom boken blir en godt kjent med hans tanker og hva han står for. Samtidig inviteres leseren til lære, om viktige temaer innen lederskap, pedagogikk og natur. Utdypet av bidragsytere med solid bakgrunn og kunnskap rundt temaene det skrives om.

Boken kan absolutt anbefales. Den gir rom for refleksjoner rundt viktige temaer, er et bidrag til faglige diskusjoner og ikke minst en måte å bli kjent med det arbeidet og det Nils Faarlund har stått for og jobbet med i noe over en mannsalder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.