Bokanmeldelser og kommentarer

R G Grant: Slag. Kriger og store slag gjennom 5000 år. Pegasus forlag 2008. ISBN: 978-8-24-420024-0. 360 sider.

Boka slag skal etter sigende gi en beskrivelse av kriger og store slag gjennom 5000 år. På omslaget står det at boka forteller i detalj og med innsikt om krigføringens ulike sider og belyser sentrale konflikter i den nevnte perioden. på 360 sider har det endt opp som det må, når ambisjonene er store, særdeles overfladisk og upresist. Boka kan på mange måter beskrives som et slags militærhistorisk «Se og hør».

La meg gi deg et eksempel som vi kjenner godt. Operasjon Weserübung». Beskrivelsen starter med opplisting av «fakta». e involverte styrker skal i følge boka ha vært 10 000 tyske, 24 000 allierte hvorav 12 000 nordmenn. Fra Berge Furres bok om norsk historie fra 1905 til 1990 vet vi at det ved operasjonens slutt stod ca 140 000 tyske soldater i Norge. Tallene på allierte soldater i Narvik området var ca 25 000, mens det ved Åndalsnes og Namsos var landsatt ca 11 000. Fra norsk side regner man med at det samlet i løpet av perioden stod ca 50 000 mann under våpen.

Videre fortelles det i boka at tapene var: 5 500 tyske, 7 300 allierte, hvorav 1 800 nordmenn. Dette er helt på viddene. De riktige tallene er ca 1 300 og 1 600 døde og sårede tyskere. I tillegg kommer 2 400 tyskere som døde under transport til sjøs. Britiske: 1 900 døde, sårede og savnede til lands. Ca 2 500 til sjøs. Franske og polske: ca 500 (døde, sårede og savnede). Norge: ca 850 døde og tilsvarende antall sårede. Forfatteren kunne med fordel latt antallene stå som «ukjent», slik han har gjort en rekke andre steder i boka.

Beskrivelsen for øvrig er for kort til å være av noen interesse. Vel er det verdt å merke seg at forfatteren har problemer med å skille mellom Skandinavia og de enkelte landene i området, hva angår opphavssted for jernmalmen. Det kan også noteres at han har lagt seg på linje med tyske nasjonalsosialistiske beskrivelser av bakgrunnen for operasjonen når han skriver at det tyske angrepet kom som et resultat av at Storbritannia og Frankrike la «planer om å invadere Norge».

Tilsvarende unøyaktighet og slurv finner du på de fleste andre eksempler i boka. Noen søk på internett vil raskt vise deg det.

Finnes det i det hele tatt noen positive sider ved Slag. Ja! Terje Holms forord er et av få lyspunkter. I tilleggg skal nevnes at antall illustrasjoner og fotografier er imponerende. Spesielt finner man mange gode portreter av militære ledere fra ulike perioder. Dette gjør boka morsom å bla i, men heller ikke noe mer.

Konklusjon: En bok som egner seg måtelig på et militært venteværelse når du ikke har noe annet å gjøre. Vokt deg imidlertid for å huske tall og fakta da disse stort sett er unøyaktige

Knut Werner-Hagen
Major/Cand Phil
Krigsskolen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.