Religiøst mangfold og militær enhet

Dette nummer av PACEM er i sin helhet viet utredningen «Religiøst mangfold og militær enhet: Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar». Utredningen er utformet i rammen av Feltprostens teologiske fagråd. Gjennom publisering i PACEM gjøres utredningen tilgjengelig for offentlig debatt. Dette nummeret vil også sendes særskilt til en rekke institusjoner og organisasjoner som høringsdokument. Spørsmålet om geistlig […]

Et dokument til debatt

Det norske samfunnet har endret seg gjennom de senere tiår. En relativt stabil enhetskultur er blitt avløst av et større kulturelt, etnisk og religiøst mangfold. Et mangfold som naturlig nok i stadig større grad også gjenspeiler seg i Forsvaret. Hvor stort er dette mangfoldet i Forsvaret i dag? Hvordan vil dette sannsynligvis utvikle seg i […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hvilke konsekvenser bør økt religiøst mangfold få for Forsvaret, med særlig henblikk på organiseringen av den geistlige betjeningen? Dette er spørsmålet denne utredningen forsøker å gi svar på. Oppdraget om å utrede dette spørsmålet ble gitt av feltprost Alf Petter Hagesæther […]