Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 2: Historiske forhold

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 11: Vedlegg

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 10: Anbefalte tiltak

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 9: Drøfting i lys av de tre modellene

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 8: Konsekvenser sett fra praksisfeltet

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 7: Religionens sosiologiske funksjon i Forsvaret

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 6: Religionsutøvelse i Forsvaret

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 5: Etikkfagets forankring og begrunnelse i dagens forsvar

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 4: Religiøs tilknytning blant Forsvarets personell

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]

Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar – Kapittel 3: Prinsipielle perspektiver

Utredning fra Feltprostens teologiske fagråd Overlevert Feltprosten 11. mars 2009 Merknad: I utgave 1/2009 nummereres fotnotene fortløpende gjennom hele utredningen. Fotnotereferansene i delkapitlene her på nettsiden starter på nytt for hvert kapittel og gjenspeiler således ikke den offiselle utgaven av PACEM 1/2009. I de vedlagte PDF-filene av delkapitlene er fotnotene nummerert korrekt i forhold til den […]