Militær identitet

27 september 2009 kunne vi lese i Aftenposten intervju med en person utdannet i Forsvaret at han hadde lyst til å drepe i krig. Vedkommende jobbet ikke lenger i Forsvaret, men i et privat sikkerhetsselskap. Men i den samme reportasjen intervjues også to offiserer som er inne på de samme tankene. En av dem sier […]

Profesjonsidentitet i Kystjegerkommandoen*

* Denne artikkelen er en omarbeidet og sterkt forkortet versjon av min masteroppgave Fra idealisme og plikt til rettigheter og leiesoldat. Er profesjonalisme som strategi relevant for oppdragsløsning, spesielt i INTOPS? En kvantitativ kartlegging av forekomst og variasjon av yrkesforståelsen ved Kystjegerkommandoen, Oslo: Forsvarets stabsskole 2007. Nils Terje Lunde har vært behjelpelig med omarbeidelsen til artikkel. […]

Minoriteter og mangfold i Forsvaret*

* Denne artikkelen er en omarbeidet og forkortet utgave av min masteroppgave Minoriteter og mangfold – rekruttering av personell med innvandrerbakgrunn, Forsvarets stabsskole, våren 2009. Takk til Nils Terje Lunde for bearbeiding til artikkel. Norge er i større grad enn tidligere blitt et flerkulturelt samfunn. I overkant av 10 % av befolkningen er enten innvandrere […]

Å drikke te med «taliban»

Presten som liaison overfor det religiøse lederskapet i Afghanistan Det er en onsdag i februar. En disig sol jager bort nattefrosten og gatene i Meymaneh blir mer gjørmete enn sørpete. Inne i madrasaen sitter rektor, Faryab-provinsens fremste islamske skriftlærde. Kanskje forbereder han fredagens preken. Hva skal han si? På mandag ble to av hans nærmeste […]

Norsk krigerkultur forankret i norrøn mytologi eller i naturretten?*

* Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av prøveforelesningen Naturrett i luthersk etikk – et tjenlig utgangspunkt for etikkundervisning i et pluralistisk samfunn? som ble avholdt i forbindelse med min disputas ved Misjonshøgskolen i Stavanger 18.-19. mars 2010. Det pågår en debatt i media for tiden og i ulike fora og seminarer om norsk militær […]

Nobelforedrag*

* © The Nobel Foundation, Stockholm, 2009. Gjengitt med tillatelse fra Nobelinstituttet. Oversettelse: Nils Myklebost, NTB Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede medlemmer av Nobelkomiteen, borgere av Amerika og borgere av verden: Jeg mottar denne hederen med dyp takknemlighet og stor ydmykhet. Det er en pris som vitner om våre høyeste ambisjoner – at trass […]

Kommentarer til Nobelforedrag

President Obamas Nobeltale i Oslo 10. desember 2009 vil bli stående som en av de store taler i historien, ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Nobeltaler forlenes i sin karakter med en særskilt nimbus, en nimbus som gjør at retorikken og budskapet får en større betydning og kraft enn nesten hvilken som helst […]

Om rett og det riktige. Norge og nordmenn i krig

  * Artikkelen er tidligere publisert i tidsskriftet Prosa 1/2010, www.prosa.no, som utgis av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gjengitt med tillatelse fra tidsskrift og forfatter. Med norske soldater i krig i Afghanistan, har spørsmålet «hva er krig?» blitt mer presserende også her til lands. Erlend M. Leonhardsen har studert sakprosaen som forsøker å gi svar – […]

Om rett og det riktige*

* Tidligere publisert på prosa.www.no/debatt I Erlend Leonhardsens artikkel «Om rett og det riktige. Norge og nordmenn i krig» kritiserer han blant annet boken Jus og militærmakt. Noe av kritikken fordrer et nødtørftig svar, slik han poengterer at forfatteren ordlegger seg. Jeg benytter anledningen som medforfatter av boka til et hjertesukk. Om såkalte nye og […]

Bokanmeldelse

Etikk og militærmakt – teoretisk og eksistensielt Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary (red.). Etikk og militærmakt. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. ISBN 978-8-20-539507-7. 328 sider. Feltprestkorpset og militæretikken har en lang felles historie – fra prestens time og hverdagens samtaler om tro og tvil, til omfattende, moderne undervisningsopplegg bygget opp rundt den akademiske etikk. […]