Bokanmeldelse

    Håkan Edstrøm, Nils Terje Lunde, Janne Haaland Matlary (red):  Krigerkultur i en fredsnasjon, Abstrakt forlag, Oslo 2009. ISBN: 978-82-7935-272-3. 335 sider. «På slutten av den kalde krigen var krigerrollen i praksis identisk med rollen som hjemlandsforsvarer» skriver Torunn Laugen Haaland i sitt kapittel i boka Krigerkultur i en fredsnasjon (Abstrakt forlag 2009). I kapitlet presenterer […]

Bokanmeldelse

Karakterbygging for kriselederskap Djervhet, rettferdighet, besinnelse og situasjonsbedømmelse: det klassiske lederprogrammet er aktuelt i militært så vel som sivilt lederskap Paul Otto Brunstad:  Klokt lederskap – mellom dyder og dødssynder, Gyldendal norsk forlag, Oslo 2009. ISBN 978-8-20-539258-8. 278 sider Det er ingen nyhet at ledere utdannet ved krigskolene er ettertraktet i norsk næringsliv. Krigsskolen er […]

Norrøne elementer i krigerkulturen?

I Dagbladet 29. januar i år ble en sersjant i Telemark bataljon intervjuet i forbindelse med soldaten som ble drept i Afghanistan noen dager før. I intervjuet sender han en hilsen til ham som ble drept, med ordene «Til Valhall, Jokke! Vi skal ikke glemme deg». Han forklarer så hva som er bakgrunnen for denne […]

Studiereformene og etikkopplæringen i Forsvaret: undervisningsopplegg og pensum

De siste årene har store deler av den militære utdanningen blitt tilpasset det sivile utdanningssystemet. Flere militære studier gir nå studiepoeng. Denne utviklingen begynte først på krigsskolene, siden også på stabsskolen. Et nytt viktig steg ble tatt da enkelte fag også i grunnleggende soldatutdanning ble studiepoenggivende. Forsvarets tilpasning til det sivile høgskolesystem er blitt beskrevet […]

Religiøst mangfold og militær enhet. Kommentar til en utredning

mars 2009 fikk Feltprosten overlevert en utredning fra Feltprostens teologiske fagråd etter at han hadde gitt rådet i oppdrag å utrede den «geistlige betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar». Feltprosten betrakter selv rapporten som et høringsdokument og inviterer til debatt. Den hansken tar jeg gjerne opp. Jeg baserer meg på PACEM12:1 (2009) s. 5-162, som […]

Religiøst mangfold og militær enhet: Rapport fra Høringsutvalget

Innledning Bakgrunn Utredningen Religiøst mangfold og militær enhet (heretter benevnt utredningen), skrevet av Feltprestkorpsets teologiske fagråd etter oppdrag fra Feltprosten, ble publisert i tidsskriftet Pacem (12:1) i april 2009. Utredningen vakte bred interesse og debatt da den kom. I utredningen ble det tatt til orde for å gjøre Feltprestkorpset religionsinkluderende og at flere av Forsvarets ritualer og […]