Lederutvelgelse og etikkopplæring

Høsten 2010 har det pågått en viktig debatt i norsk media om språk og etikk i Forsvaret. Hvordan påvirker stridshandlinger i Afghanistan språkbruk og holdninger hos norske soldater, og deres evne til å gjennomføre militære oppdrag? Hvilket ansvar har militære ledere for å forstå og eventuelt korrigere slike språklige og verdimessige uttrykk? Dette nummeret av PACEM handler […]

Lederutvelgelse i Luftforsvaret

Evner vi å få tak i de beste lederne? Innledning I juni 2009 kom en ung kadett inn på mitt kontor på Luftkrigsskolen. Han hadde fått i oppdrag sammen med to andre kadetter å holde et foredrag i Oslo Militære Samfund med tittelen «Krav til fremtidens forsvar, sett fra unge offiserers ståsted», og ønsket å […]

Filmanmeldelse

Det er nå mer enn ni år siden det islamistisk anrettede terroranslaget mot World Trade Center i New York 9/11 2001 fant sted. Krigen mot terror har gått sin gang i Irak og Afghanistan. De politiske og militære konsekvensene har vært like uforutsigbare som de har vært betydelige. Tilstander vi tidligere forbandt med helt andre […]

Etikkundervisning for vernepliktige – mellom teori og praksis

Kurset «Etikk og militærmakt» er obligatorisk for alle som gjennomfører førstegangstjenesten. Den obligatoriske deltakelsen gir Forsvaret en gylden anledning til å diskutere etiske spørsmål og formidle verdier til unge soldater som møter en militær virkelighet for første gang. Gjennom mediene har vi den siste tiden blitt presentert for norske soldater som kanskje – eller kanskje […]