Ondskapens akse

I denne utgaven av PACEM presenterer vi et variert utvalg av artikler. Gudmund Waaler er sjøkrigsskoleprest med hovedansvar for undervisning i etikk. Hans artikkel «Ondskapens akse – hvor går den?» er den første i en serie på to artikler. I denne artikkelen spør han; hvor går egentlig ondskapens akse? Hva skjer med oss når ondskapen ikke tilhører […]

Ondskapens akse – hvor går den?

… for mye rent mel i posen? Knut Hamsun En gummibåt med fire amerikanske soldater kommer langsomt sigende inn mot kaien. Et tau er festet bak i båten, det sleper med seg en tung last. Idet de siger inntil den provisoriske kaien og motorduren stilner, høres en høylytt og oppglødd samtale mellom mennene. Soldatene sleper med […]

Sivilt-militært samarbeid i Afghanistan*

– en komparativ studie av norske og ISAF’s føringer * Artikkelen er basert på en bacheloroppave ved Krigsskolen høsten 2010  Artikkelen tar opp hvordan Norges strategi for oppdraget i Afghanistan stiller seg i forhold til ISAFs strategi og hvordan man tenker om forholdet mellom militære og sivile innsatsmidler, og hvilke utfordringer en eventuell divergens kan […]

«Civil religion» i Forsvaret*

En religionsvitenskapelig betraktning av Feltprestkorpsets utredning «Religiøst mangfold og militær enhet» * Følgende tekst er en omskriving av min prøveforelesning i forbindelse med min disputas ved Institutt for Arkeologi og Religionsvitenskap ved NTNU, 12. november 2010. Den 11. mars 2009 overleverte Feltprostens teologiske fagråd utredningen «Religiøst mangfold og militær enhet: Geistlig betjening og etikkopplæring i […]

Et lite sideblikk

Mitt lille sideblikk har som utgangspunkt tre bøker som alle utkom i 2010, og som behandler et av vår tids store temaer; forholdet mellom den tradisjonelle vestlige verden og den muslimske. Utgivelsene har det til felles at de kommer med tydelige synspunkter om kulturulikheter og politiske utfordringer. Bernhard Lewis. Faith and Power. Religion and politics in […]