Moralsk beslutningstagning og ledelse

I dette nummeret av PACEM tar vi utgangpunkt i det å beslutte som en fundamental forutsetning for moral og ledelse. Å velge i vanskelige situasjoner betyr at vi må velge vekk alternativer. Dette krever mot og evne til å tåle risiko. Våre valg kan være gode eller dårlige, vi kan ta dem for tidlig eller for seint, […]

Beslutningsvegring – et ledelsesproblem

Mange ledere sliter med å ta beslutninger. Noen blir gående å tvære i det uendelige. De søker råd og veiledning, leser og undersøker, men alt strevet gjør det hele bare enda vanskeligere. Hva er det som ligger bak, hvorfor denne frykten for å ta et valg eller sette foten ned? Beslutningsvegringen er aktuelt og påtrengende, […]

«Det flerstemte» – en hjørnestein i klokt lederskap

Mitt utgangspunkt for denne artikkelen er en økende bekymring for en manglende faglig diskusjon blant kolleger om den etiske legitimiteten ved vår deltagelse i Intops.1Denne artikkelen bygger på den forrige jeg skrev i PACEM nr. 1, 2011, der jeg forsøkte å forstå og språksette begrepet ondskap. Jeg konkluderte med at vi trenger et system som […]

Military Commanders and the Conduct of Just War

A study of the moral dilemmas commanding officers (CO) face in combat The Commanding Officer (CO) is a moral agent of the state he or she represents. Given their mission to win and the obligation of following the rules of armed conflict, one important question naturally occur: Are there moral dilemmas reserved to the CO? I […]

Den som sover synder ei*

En studie av hvordan mangel på søvn påvirker offiserers evne til moralsk tenking1Stor takk til Major Are Eidhamar ved Krigsskolen Linderud for uvurderlig hjelp i forbindelse med innsamling av data til søvnstudien som beskrives i denne artikkelen. * Artikkelen er basert på en studie som artikkelforfatteren publiserte sammen med Jarle Eid og Ståle Pallesen ved […]

På helsen løs?

Perspektiver på sikkerhet og ledelse i Et sentralt kjennetegn ved sikkerhetskritiske industrier slik som luftfart, olje- og gassvirksomhet og militæret er at ansatte i slike virksomheter har stor sann­synlig­het for å kunne utsettes for en rekke forskjellige farer og ulykker. Konsekvensene av slike hendelser vil selvsagt variere. I noen tilfeller unnslipper de involverte uten noen […]

Gambling og gaming – en relevant problemstilling i Forsvaret?

Hjelpelinjen for spilleavhengige har rapportert at et økende antall vernepliktige soldater og deres foreldre har kontaktet hjelpelinjen fordi de sliter med økonomiske problemer som en følge av nettspill og nettgambling (Nilsen, 2010). Dessuten viser rapporter at gambling er vanlig både under internasjonale militære operasjoner og etter hjemkomsten fra slike operasjoner. De som deltar i slike operasjoner […]