«Management of violence»

  Norske soldater er i krig. Med krigen følger en rekke utfordringer som har sitt utgangspunkt i soldatens spesiale: å utøve vold. Utøvelsens av vold må ledes. Det lederskapet som utøves der vold settes i system innbefatter alt fra selvledelse til avgjørelser der store styrker er involvert. I dette nummeret av PACEM har vi satt fokus på […]

Drabets anatomi

Norge og Danmark er i krig i Afghanistan og i krig slår mennesker hinanden ihjel. Mens disse linjer læses er der risiko for, at danske eller norske soldater er involveret i en ildkamp, hvor de slår mennesker ihjel, eller selv bliver dræbt. Uanset om man er tilhænger af indsatsen i Afghanistan eller ej, så handler […]

Den militære profesjon – managers of violence

Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hva som særlig kjennetegner den militære profesjon. Vi kan identifisere en rekke kompetanser innenfor offisersprofesjonen, fra logistikk og administrasjon til ledelse av soldater i kamp. Men hele organisasjonen er innrettet på krigføring. Hvis oppgavene som utføres er irrelevant for krigføring, faller bærerne av oppgavene ikke naturlig inn […]

Kirken etter 22. juli – erfaringen med riter og ritualer

Angrepet på Regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli i fjor er karakterisert som det største traumet i vårt samfunn etter 2. verdenskrig. I månedene som siden er gått, har vi sørget med de pårørende, og vi har sørget som folk. Vi har en lang rettssak bak oss, og 22. juli-kommisjonen har avlagt sin rapport. […]

Sorgforståelse fra et psykologisk perspektiv

Forskningen på sorg har tradisjonelt tatt utgangspunkt i når sorg blir sykdom. Dette har kanskje bidratt til at det eksisterer en del myter rundt sorg, og for mange også en tanke om at sorg er noe det ikke er heldig å føle. Sorgen blir forstått som en «negativ» følelse. Heldigvis har forskningen og forståelsen av […]

Å minnes de døde

Hvordan forholder vi oss til de døde i vår kultur? Dette spørsmålet ønsker vi å drøfte i denne artikkelen. Vi driver med historisk forskning, mens våre lesere i denne sammenheng opererer militært i samtidens internasjonale konflikter. Vår og våre leseres hverdag ligger langt fra hverandre. Som forskere ved prosjektet «Døden i tidlig protestantisk kultur», sitter […]

Hvem har ansvaret når sjefen har fått skylden?

«Det var ikke min skyld! Det var han som gjorde det!» Helt fra barnsbein vil vi helst ikke ta ansvar når noe galt har skjedd. Jeg tror jeg har til gode å høre et lite barn si: «Det er min skyld at det gikk skikkelig galt!» Nå er ikke dette et fenomen som bare hører […]

Rettferdig krig eller bombefly mot fattige land. Et tilsvar

Undertegnede og Jan O. Jacobsen er begge representert i forrige nummer av PACEM med hver vår artikkel som med ulik innfallsvinkel tar for seg den såkalte rettferdig krig-tradisjonen. Jeg konstaterer at vi skiller oss fra hverandre både med hensyn til hvordan vi leser tradisjonen rent historisk og til dels også når det kommer til anvendelsen av den i […]

Bokanmeldelse

Lars R. Møller: Vi slår ihjel og lever med det, Information forlag, København, 3. utgave, 2012 (1 utgave 2010). ISBN 978-8-77-514280-4. 367 sider. Hovedforedragsholder på årets nasjonale militæretiske konferanse var den danske obersten Lars R. Møller. Foredraget var basert på hans bok om danske soldaters erfaringer knyttet til det å ta liv og risikere liv i […]