Aldri mer 22.juni

Ledelse, beredskap og trening 22. juli 2011 traff norsk politi og beredskap midt i solar pleksus. I ettertid sto det klart at flere ledd i vår beredskapsorganisasjon hadde sviktet på en måte som kostet dyrebare minutter på Utøya. Svikten viste seg både på organisatorisk nivå og ned på enkeltpersoner som kunne og burde gjort mer. […]

Ars vitam tollendi – kunsten å slå ihjel

The characteristic act of men at war is not dying, it is killing. (Johanna Bourke 2000, side 1. (Vår understrekning).)   Det var veldig surrealistisk bare å se at noen […] klappet sammen, […], og du vet at du har drept en person. (Norsk soldat 30 år – Afghanistan) Soldatyrket innebærer to radikale utfordringer. I kamp […]

Ledarskap vid kriser: Inverkan av stress och emosjoner

Denna artikel handlar om ledarskap och samverkan vid hantering av kriser. Temat kan synas ambitiöst och avgränsningar är nödvändiga. Ett val har därför gjorts att främst behandla hur stress och emotioner inverkar på ledarskap i krissituationer som innefattar behov av samverkan mellan olika aktörer, till exempel mellan civila och militära organisationer. Texten bygger till stor […]

A Bridge too far

Er det mulig å forene strategisk byråkrati med taktisk effektivitet? Statsminister Jens Stoltenberg: Jeg opplever at det som er hovedkonklusjonen til Gjørv-kommisjonen, er at det sviktet i mange ledd over mange år, og at det er et ledelsesansvar, som vi tar veldig alvorlig i dag, å endre den kulturen.1Statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget (2012), Åpen […]

Hvordan bør norsk beredskap mot terrorisme organiseres?

Arbeidet for å hindre og bekjempe terrorisme har mange fasetter. Preventiv innsats er et svært viktig element, kanskje det aller viktigste, i antiterrorarbeid. Det handler om alt fra å bygge gode verdier og holdninger i samfunnet, å hindre ekstrem politisk radikalisering og forherligelse av vold, til etterretning og overvåking. Aktiv, væpnet bekjempelse av terrorister blir […]

Gruppens samhold – en betingelse for handlekraft i truende situasjoner?

Numberless soldiers have died, more or less willingly, not for country or honor or religious faith or for any other abstract good, but because they realized that by fleeing their post and rescuing themselves, they would expose their companions to greater danger. Such loyalty to the group is the essence of fighting morale. (Gray 1970:40). I […]

Samlet mot det uventede – og å kunne stå i det

Betydningen av godt teamarbeid! MS Sleipner gikk i 1999 på grunn på den norske vestkysten. 16 mennesker døde i den verste skipskatastrofen siden andre verdenskrig. Granskingsrapporten konkluderte at broteamet ikke klarte å oppdage viktige kritiske signaler og manglet felles forståelse av situasjonen (NOU: 31, 2000). Sleipner ulykken er dessverre ikke unik. Svikt i teamarbeid, manglende […]

Preparing for Terror Attacks: The Case for the Case Method

Acts of terror disrupt routines. In particular, they disrupt the routines of those who are charged with responding to such attacks. Whether they are police officers or members of the armed forces, aviators or merchant mariners, such people spend most of their professional lives engaging problems other than terrorism. Thus, when acts of terror take […]

Læring av ekstreme hendelser*

Erfaringer fra debriefing av oppdrag ved utøya 22. juli * Artikkelen er basert på Johansen sin masteroppgave med tittelen «Læring av ekstreme hendelser. Betydning av helhetlig debrief for 330 Skvadron etter oppdrag ved Utøya 22/7-11», 2012. Utvalget i studien består av seks personer fra Luftforsvaret som ble intervjuet rundt hendelsesforløpet og debriefprosessen. Studien er godkjent av […]