Verdivurderinger og risikovurderinger

Intervju med generalløytnant (p) Torgeir Hagen om samfunnets håndtering av terrorhandlingene 22. juli 2011 Generalløytnant Torgeir Hagen var medlem av den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen. Med seg inn i kommisjonen hadde han en lang og bred militær erfaring, blant annet som mangeårig sjef for Etterretningstjenesten. Hagen leder nå Statoils granskning av terrorhandlingen mot selskapets anlegg i […]