Soldaten vender hjem

En veteran tok kontakt for en tid siden for å slå av en prat. Han er en av dem vi har blitt vant til å se på barrikadene, kjempende og argumenterende for viktigheten av god veteranoppfølging. Han fremholdt at Feltprestkorpset var for lite synlig i veterandebatten: «Hvor i all verden blir dere av?» Det er […]

Militær sjelesorg

Noen kirke- og teologihistoriske perspektiver Sjelesorg er en sentral del av feltpresttjenesten både i Norge og internasjonalt. Sjelesorg er en av Feltprestkorpsets (FPK) hovedoppgaver, og institusjonen har de siste årene satset målbevisst på utvikling og styrking av sjelesorgfunksjonen. Et uttrykk for dette er at to feltprester gjennomførte en pastoral-klinisk spesialiseringsutdannelse ved et amerikansk veteranhospital, og i […]

Å ta imot hjemvendte soldater: Anerkjennelse eller oppgjør?

The painful paradox is that fighting for one’s country can render one unfit to be its citizen. Jonathan Shay1Shay 1994: xx. Hjemkomst og skyld: militæretikkens arnested De siste årene har mye oppmerksomhet vært rettet mot hvordan vi som Forsvar og samfunn skal håndtere og ivareta våre hjemvendte soldater. Problemstillingen er aktuell, men ikke ny – […]

Veteran – soldat – borger

Sårbarhet og ivaretakelse Klagt nicht, kämpft! (Device for tyske fallskjermjegere under 2. verdenskrig) Veteran-soldat: begrepenes innhold og assosiasjon Assosiasjonen og meningsinnholdet i ordene «veteran» og «soldat» er noe annerledes på norsk enn på flere av de store europeiske språkene. Norge har en annen tradisjon for hvordan de militære og den militære profesjon forstås. I Norge […]

Pårørendes betydning for veteraner*

* Denne artikkelen er en lett bearbeidelse av et foredrag holdt på et seminar i regi av pårørendenettverket Hjemmesonen 5. april 2014. Selv om teksten i utgangspunktet er rettet mot pårørende, er den aktuell også for andre som arbeider med, eller er opptatt av veteraner og veteransaken. Deler av artikkelen er muligens særlig relevant for […]

Hjelpernes sorg

* Artikkelen er en bearbeidet versjon av et foredrag holdt i Litteraturhuset i Fredrikstad 19.11.2013 Det har i alt for liten grad vært fokusert på de belastninger mennesker utsettes for som i sin profesjon forventes å gjøre en innsats for andre mennesker i krise, nød og fare. Situasjonen har blitt bedre de siste årene, ikke […]

Vekst og utvikling etter traumatiske hendelser

«For vi vet at lidelsen gir utholdenhet» (Rom. 5, 3). Er det nødvendigvis slik at det å være med på eller å bli utsatt for sterke og alvorlige inntrykk eller hendelser, bare gir lidelse? Er det en mulighet for at sterke opplevelser også kan gi livet en større og dypere mening? Å delta i krig er en […]

Leave no man behind – et godt ideal for arbeidet med Forsvarets veteraner

Vi har de siste årene sett at veteransaken på nytt har fått fokus i Forsvaret. Regjeringens handlingsplan for Veteraner (RHP)1I tjeneste for Norge, Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste, 2011. i 2011, opprettelsen av prosjektorganisasjonen Forsvarets Veterantjeneste (FVT) samme år, samt et Forsvarets Veteransenter på Bæreia som er i stadig vekst. […]