Bokanmeldelse

Kim Philip Hansen: Military Chaplains and Religious Diversity. Palgrave Macmillan forlag, New York (USA), 2012. ISBN 13-978-1-137-02515-9. 201 sider (pluss noter og bibliografi). Det norske forsvaret ved Feltprestkorpset har fra 1. januar (2015) tilsatt to rådgivere, en imam og en human-etisk filosof i et toårig prøveprosjekt. Prosjektet skal komme med en innstilling om Forsvarets fremtidige […]