I liv og død

Liv og død er det mest allmennmenneskelige tema som finnes. Samtidig er det også et grunnleggende militært tema. Den militære profesjonsutøver skal «villig ofre liv og blod» som det tidligere var formulert i Formaningen. Det er imidlertid ikke bare eget liv som kan settes i spill i rammen av militær virksomhet. Om nødvendig har profesjonsutøveren […]

Rett til å drepe – plikt til å dø

Om dødsforberedelse i de væpnede styrker* Hvordan blir Norske soldater forberedt på risiko for egen død i dag? Dette spørsmålet fikk jeg fordype meg i på Det teologiske fakultetet ved UiO høsten 2012 og våren 2013. Fakultetets etter og videreutdanningskurs med den lange tittelen «Døden i protestantismen. Av jorden skal du igjen oppstå. Døden og […]

Siste reise hjem

Båretransport og militært båremottak av falne soldater* * Artikkelen er en bearbeidet utgave av sluttoppgave i EVU-kurset «Av døden skal du igjen oppstå» – Dø- den og de døde i protestantisk tradisjon, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2013. Jeg vil i denne artikkelen beskrive rammer, gjennomføring og bakgrunn for båretransport og båremottak av falne […]

Menn som møtte døden

En analyse av Dagfinn Hauges bok «Slik dør menn»* * Artikkelen er en lett justert utgave av sluttoppgave levert til videreutdanningskurset «Av jorden skal du igjen oppstå: Døden og de døde i protestantisk tradisjon», Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2013. Et møte i fengselskirken Høsten 2005 startet jeg i en nyopprettet stilling som prest […]

Rettferdig fred?*

*. Artikkelen er en bearbeiding av et bidrag jeg hadde som respons til tidl erkebiskop KG Hammers foredrag «Fred är vägen till fred» på et seminar i Komiteen for Internasjonale Spørsmål i Mellomkirkelig Råd 25.6.2014. Den økumeniske bevegelse har i hele forrige århundre vært preget av to hovedstrømmer i møte med vold og krig. De […]

Den militære profesjon – endring og kjerne*

* Artikkelen er en justert utgave av prøveforelesning til PhD, 6. desember, 2013, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. I denne artikkelen skal jeg drøfte forholdet mellom endring og kjerne i den militære profesjon, med utgangspunkt i flere akademiske tilnærminger, men med spesiell vekt på psykologiens begrensninger og bidrag. De fleste som både kan noe – og […]

Om brutalitet, bestialitet, vold og død

– noen momenter fra boken «Gjerningsmenn» Cruelty is social in its origin much more than it is characterological (Bauman 1989, 166) Denne artikkelen skal handle om ett enkelt spørsmål: Hva skal til for at helt normale mennesker som har god oppdragelse, har gode verdier, er psykisk stabi- le og kommer fra en vestlig kultur, kan […]