Borgerkrigen i Syria – militær intervensjon?

Borgerkrigen i Syria har pågått i snart fem år. Ødeleggelsene har vært ekstreme. Et forsiktig overslag tyder på at over en kvart million mennesker er drept som følge av krigshandlingene, og over tolv millioner mennesker har blitt drevet på flukt. Det som begynte som en folkelig protest og kamp for nasjonale reformer våren 2011 har […]

A Better State of Peace

Syria, Military Intervention and Just War Moralities in Conflict From the time Augustine first wrote in the fifth century, ‘war is waged in order to obtain peace’ (2001, p.217), to the strategist Liddell Hart’s more recent statement, ‘The object in war is a better state of peace’ (1974, p.338), the nature of war’s aims and […]

Den kompliserte borgerkrigen

Borgerkrigen i Syria har snart pågått i snart fem år og mange ulike aktører, både internt, regionalt og internasjonalt er involvert. Konflikten har skapt enorme lidelser for befolkningen og ødeleggelsene i landet er svært omfattende. Selv om FN har sluttet å rapportere antall døde, er det stipulert at godt over 200.000 mennesker er drept.1The Syrian […]

Krig nok til alle – en strategisk tilnærming til krigen i Syria

 Augo du bruke fyrr inn du gjeng,  i kot og i kråom, i kot og i krokom. For d’er uvist å vita kvar uvener sit fyre din fot.1Heimskringla, vers 1. «Unless we can get the parties on the ground to agree to live together in some fashion, then no amount of U.S. military engagement will solve the problem».2https://www.washingtonpost.com/world/national-security/putins-intervention-in-syria-may-bog-down-rus […]

Bør etikkopplæringen i Forsvaret fortsatt gjennomføres av feltprester?

Feltprestene har en sentral rolle i etikkundervisningen i Forsvaret. Det er feltprester som har det altoverveiende ansvaret for gjennomføring av etikkundervisning både i soldatutdanningen, befalsutdanningen og offisersutdanningen. At prester er tillagt en slik undervisningsrolle i en offentlig institusjon, er uvanlig i norsk sammenheng. Det er for eksempel lenge siden prester underviste i den offentlige skolen. […]

Nyere forskning om sekularisering

I Forsvaret kommer begrepet religion fram i to sammenhenger. Religion kan handle om «den andre» – altså om religiøst motivert vold, om at religion er viktig i det afghanske samfunnet (eller det syriske). Eller, religion kan handle om eget personells religionsfrihet, altså om tilgang til bønnerom, problemer med «bønn på linja» eller i det hele […]