Hvilken ballast trenger en god soldat?

Da stabsprest Bård Mæland i 2003 publiserte en rapport basert på intervjuer med KFOR-offiserer om deres holdninger før, under og etter oppholdet på Balkan, fulgte en interessant debatt i avisene.1Se Bård Mæland, «At alle behandles likeverdig og med respekt?» Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR, IFS Info nr. 3/03, Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2003. […]