Bokanmeldelse

Telford Taylor: The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal memoir. Skyhorse Publishing 1993, 2013. ISBN 978-1-62-087788-3. 703 sider. Forfatteren var blant de yngre juristene i krigsforbrytersaken over alle krigsforbrytersaker – Nürnberg-oppgjøret 1945-46. Han er dermed øyenvitne, ikke til overgrepene som sådan, men til forberedelsene til og gjennomføringen av denne saken, som ved siden av […]

Bokanmeldelse

Tim Townsend: Mission at Nuremberg. An American Army Chaplain and the Trial of the Nazis. New York, HarperCollins Publishers, 2014. ISBN 978-0-06- 199720-4. 402 sider. Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, de såkalte Nürnberg-prosessene, er velkjent. Vesentlig mindre kjent er det nok at en amerikansk feltprest hadde sitt virke blant de fremste nazi-lederne i denne tiden. Undertegnede […]

Bokanmeldelse

Norbert Ehrenfreund: The Nuremberg Legacy: How the Nazi War Crimes Trials Changed the Course of History. Hampshire, St Martin’s Press, 2007. ISBN 978- 1-40-1397965-0. 288 sider. Mot slutten av andre verdenskrig tjenestegjorde forfatteren i de amerikanske styrkene i Europa og var med under frigjøringen av Tyskland og Østerrike. Etter krigen dekket han som journalist for […]

Introduction to the King’s Centre for Military Ethics

As the military operating environment grows ever more complex and the weapons systems available to combatants become more lethal, so too must the skills and education available to combatants evolve if they are to operate effectively within this environment. Combatants must be equipped not only with expertise in the technical use of their tools, but […]