Seminar om håndhevelse av krigens regler

Norges Røde Kors, Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole arrangerer seminar om håndhevelsen av krigens regler.  Flere av artikkelforfatterne fra siste nummer  av PACEM bidrar med innlegg i seminaret. Tid og sted: Mandag 21 november kl 0930 – 1500 i Henri Dunant-salen, Norges Røde Kors, Hausmansgate 7 For påmelding og ytterligere informasjon, gå til: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/H%C3%A5ndhevelse%20av%20brudd%20p%C3%A5%20krigens%20regler%20%E2%80%93%20rettferdighet%20eller%20seierherrejustis