Bokanmeldelse

Nigel Biggar:  In Defence of War.  Oxford University Press, 2013.  ISBN 978-0-19-872583-1.  361 sider Nigel Biggar, Regious Professor of Moral and Pastoral Theology ved Christ Church College i Oxford, er representert i denne utgaven av PACEM med artikkelen In Defence of Just War:  Christian Tradition, Controversies, and Cases.  Artikkelen er på mange måter en sammenfatning […]

Bokanmeldelse

Tor Arne Schjander Berntsen, Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen (red):  Når dronene våkner.  Autonome våpensystemer og robotisering av krig.  Cappelen Damm, Oslo 2016.  ISBN 978-8-20-249579-4.  392 sider Fjernstyrte eller mer eller mindre uavhengige – autonome – overvåknings- rekognoserings- og våpenplattformer griper stadig mer om seg som hendige verktøy i militærmaktens verktøykasse. De kommer i […]