The battlefields of the 21st century and the need for moral professionalism based on critical reflection

One doesn’t need a crystal ball to understand that soldiers of the twenty-first century and beyond will be faced with an increasing complex battlefield that will probably not be comparable to the battlefields of the twentieth century and those before. This increasing complexity with regard to technology, use of robotics, and unmanned weapon systems on […]

Forsvarets omstilling – en etisk utfordring?

Just i sejren bor forliset. Preussens sværd blir Preusser-riset. Aldrig svulmer der en løftning af et regnestykkes drøftning. Intet dåds-digt blir at tolke fra den stund af, da en folke- rejsning, skønhedsfyldt og fri, blev et stabs-maskineri, spækket ud med kløgtens dolke, – fra den stund da herr von Moltke myrded kampens poesi. Verselinjene over […]

Drømmen om Scharnhorst – om meningers mot

Kunsten å gå på trynet Som omtalt i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av PACEM gikk Preussen i 1806 på et av de sureste militære nederlag i verdenshistorien. Da prøysserne spiste sin frokost 14. oktober 1806 tilhørte de gruppen av Europas fem viktigste stormakter. Da de gikk å la seg om kvelden, var det høyst […]

Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra Afghanistan? I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De […]

Implementeringen av OMT – et sosiologisk blikk

Slik vi står i dag så er vi preget av en «jeg gjør som jeg vil» holdning. Dette er ikke uten videre en negativ ting da det sørger for at vi har handlekraft helt ned til enkeltmannsnivå i organisasjonen. Men det betyr også at vi har sjefer som gjør slik de vil selv om dette […]

State-Sponsored Hacktivism and «Soft War»

A Moral and Legal Challenge in the Cyber Domain Skeptics (e.g., Thomas Rid, 2013) have cast doubt on the notion of authentic cyber warfare. Cyber conflict consists, the skeptics argue, solely of activities which fall well short of full scale warfare: e.g., crime, vandalism, «hacktivism» (political activism by individuals and organizations carried out in the […]

Statsprester uten statskirke*

* Artikkelen er en lett justert utgave av essay til emnet Prest og teolog i praksis ved Det teologiske menighetsfakultetet våren 2017. Ved grunnlovsendringene 21. mai 2012 ble bestemmelsene om at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion opphevet. Det neste skritt skjedde ved endringer i kirkeloven 18. mai 2016 (Prop. 55 L (2015-2016)). Endringene […]