Seminar om håndhevelse av krigens regler

Norges Røde Kors, Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole arrangerer seminar om håndhevelsen av krigens regler.  Flere av artikkelforfatterne fra siste nummer  av PACEM bidrar med innlegg i seminaret. Tid og sted: Mandag 21 november kl 0930 – 1500 i Henri Dunant-salen, Norges Røde Kors, Hausmansgate 7 For påmelding og ytterligere informasjon, gå til: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/H%C3%A5ndhevelse%20av%20brudd%20p%C3%A5%20krigens%20regler%20%E2%80%93%20rettferdighet%20eller%20seierherrejustis

Å ta imot hjemvendte soldater: Anerkjennelse eller oppgjør?

The painful paradox is that fighting for one’s country can render one unfit to be its citizen. Jonathan Shay1Shay 1994: xx. Hjemkomst og skyld: militæretikkens arnested De siste årene har mye oppmerksomhet vært rettet mot hvordan vi som Forsvar og samfunn skal håndtere og ivareta våre hjemvendte soldater. Problemstillingen er aktuell, men ikke ny – […]

Et dokument til debatt

Det norske samfunnet har endret seg gjennom de senere tiår. En relativt stabil enhetskultur er blitt avløst av et større kulturelt, etnisk og religiøst mangfold. Et mangfold som naturlig nok i stadig større grad også gjenspeiler seg i Forsvaret. Hvor stort er dette mangfoldet i Forsvaret i dag? Hvordan vil dette sannsynligvis utvikle seg i […]

Arbeid med forvaltningsetikk i Forsvarets logistikkorganisasjon

Innledning Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er kanskje den delen av Forsvaret som har vært i sterkest omstilling de siste 7 årene. Organisasjonen er endret i «firkanter» med nye lederstrukturer og er kraftig nedbemannet. Mange har gjennom dette fått nye arbeidsoppgaver, kolleger og sjefer. På toppen av dette har en del hendelser knyttet til dårlig skjønn innen […]

«Fangenes Testamente» til feltprest Bård Mæland og Feltprestkorpset

Aktive Fredsreisers pris «Fangenes Testamente» gis i år til feltprest Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset. De får prisen for sitt arbeid med etikk og moral i Forsvaret. Det er Institutt for fredsforskning PRIO som deler ut prisen i Risør lørdag den 11. juni. Prisen Fangenes Testamente deles i år mellom stabsprest dr. theol. Bård […]