Bokanmeldelse

Nigel Biggar:  In Defence of War.  Oxford University Press, 2013.  ISBN 978-0-19-872583-1.  361 sider Nigel Biggar, Regious Professor of Moral and Pastoral Theology ved Christ Church College i Oxford, er representert i denne utgaven av PACEM med artikkelen In Defence of Just War:  Christian Tradition, Controversies, and Cases.  Artikkelen er på mange måter en sammenfatning […]

Bokanmeldelse

Tor Arne Schjander Berntsen, Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen (red):  Når dronene våkner.  Autonome våpensystemer og robotisering av krig.  Cappelen Damm, Oslo 2016.  ISBN 978-8-20-249579-4.  392 sider Fjernstyrte eller mer eller mindre uavhengige – autonome – overvåknings- rekognoserings- og våpenplattformer griper stadig mer om seg som hendige verktøy i militærmaktens verktøykasse. De kommer i […]

Bokanmeldelse

Telford Taylor: The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal memoir. Skyhorse Publishing 1993, 2013. ISBN 978-1-62-087788-3. 703 sider. Forfatteren var blant de yngre juristene i krigsforbrytersaken over alle krigsforbrytersaker – Nürnberg-oppgjøret 1945-46. Han er dermed øyenvitne, ikke til overgrepene som sådan, men til forberedelsene til og gjennomføringen av denne saken, som ved siden av […]

Bokanmeldelse

Tim Townsend: Mission at Nuremberg. An American Army Chaplain and the Trial of the Nazis. New York, HarperCollins Publishers, 2014. ISBN 978-0-06- 199720-4. 402 sider. Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, de såkalte Nürnberg-prosessene, er velkjent. Vesentlig mindre kjent er det nok at en amerikansk feltprest hadde sitt virke blant de fremste nazi-lederne i denne tiden. Undertegnede […]

Bokanmeldelse

Norbert Ehrenfreund: The Nuremberg Legacy: How the Nazi War Crimes Trials Changed the Course of History. Hampshire, St Martin’s Press, 2007. ISBN 978- 1-40-1397965-0. 288 sider. Mot slutten av andre verdenskrig tjenestegjorde forfatteren i de amerikanske styrkene i Europa og var med under frigjøringen av Tyskland og Østerrike. Etter krigen dekket han som journalist for […]

Bokanmeldelse

Kim Philip Hansen: Military Chaplains and Religious Diversity. Palgrave Macmillan forlag, New York (USA), 2012. ISBN 13-978-1-137-02515-9. 201 sider (pluss noter og bibliografi). Det norske forsvaret ved Feltprestkorpset har fra 1. januar (2015) tilsatt to rådgivere, en imam og en human-etisk filosof i et toårig prøveprosjekt. Prosjektet skal komme med en innstilling om Forsvarets fremtidige […]

Bokanmeldelse

Håvard Bjelland (foto), Bjørn Asle Nord (tekst): Gi meg heller livet. Ein dokumentar om soldatveteranar i Norge. Skald forlag, Leikanger, 2014. ISBN 978-8-27-959206-8. 241 sider. Gi meg heller livet er lavmælte stemmer fra norske krigsveteraner og poetiske fotografier som åpner for nyanser som gir varig inntrykk på leseren. Den er stille og ladet om kampene som […]

Bokanmeldelse

Anita Schjølset (red): Gender i Forsvaret. Fra teori til praksis. Abstrakt forlag, Oslo, 2014. ISBN: 978-82-7935-349-2. 332 sider. Begrepet «gender» har lenge vært brukt i den akademiske verden og handler om studiet av kjønn og kjønnsroller. Boka: Gender i Forsvaret. Fra teori til praksis er et produkt av Genderseksjonen ved Forsvares Høgskole. Norge satser på å øke […]

Bokanmeldelse

Lars R. Møller: Vi slår ihjel og lever med det, Information forlag, København, 3. utgave, 2012 (1 utgave 2010). ISBN 978-8-77-514280-4. 367 sider. Hovedforedragsholder på årets nasjonale militæretiske konferanse var den danske obersten Lars R. Møller. Foredraget var basert på hans bok om danske soldaters erfaringer knyttet til det å ta liv og risikere liv i […]

Filmanmeldelse

Det er nå mer enn ni år siden det islamistisk anrettede terroranslaget mot World Trade Center i New York 9/11 2001 fant sted. Krigen mot terror har gått sin gang i Irak og Afghanistan. De politiske og militære konsekvensene har vært like uforutsigbare som de har vært betydelige. Tilstander vi tidligere forbandt med helt andre […]